Aby škola děti bavila...

První školní den už je pryč a vše se pomalu obrací v rutinu. Většině dětí se po prázdninách ani moc nechtělo, a natěšeným prvňáčkům už mizí z tváří úsměv. Pojďme změnit přístup ke vzdělání.

Hana Došlová

Problém otrávených dětí není jen ve škole samotné, ale mnohdy i v nás dospělých. Děti se rodí s touhou poznávat svět. Již během prvních let svého života se naučili tolik důležitých věcí bez nátlaku rodičů. Se školou začínáme upřednostňovat různé výchovné metody a učení se tak stává spíše povinností než zábavou. Zkuste to jinak a uvidíte, že děti začnou chodit do školy zase o něco radostněji.

Dítě do učení nenuťte. Raději jim pomožte, aby látka byla pro dítě lákavá a samo se jí chtělo naučit. Když nechce číst, netlačte, střídejte se, hrajte si s písmenky, vyprávějte podle obrázků, zajděte do knihovny a dítě motivujte. Když nechce psát, pište si zážitky, dopisy babičce, nákupní seznamy. Dítě pochopí, že psaní se v životě hodí. Pokaždé se snažte dítěti ukázat, jaký má smysl se látku naučit. A nezapomeňte, že lépe se učí s legrací než v slzách a křiku.

Dbejte na potřeby dítěte. To, co vyhovuje nám, nemusí vyhovovat jemu. Když potřebuje na učení klid, musíte mu ho zajistit. Když potřebuje látku s vámi probrat, udělejte si na něj čas a vyslechněte ho. Potřebuje-li hodně přestávek, může je mít.

Motivace odměn a trestů funguje jen chvíli a dítěti nepomůže najít chuť učit se. Malé děti se rády učí samy od sebe, protože je to baví a dává jim to smysl. Pokud je ale naučíme, že za dobrou známku bude odměna, přestanou se učit pro vlastní potěšení z poznání a jejich zájem se přesune na získání odměny. Dítě nestrašte. Než začnete nadávat a vyhrožovat za špatnou známku v žákovské, nejdříve si s ním promluvte, vyslechněte ho a zjistěte, co za tím stojí. Neumělo danou látku, mělo na práci málo času nebo mu zrovna nebylo dobře? Pak společnými silami zapracujte na nápravě.

Vyhraďte si čas, který budete věnovat pouze jemu. Dítě potřebuje mít jistotu, že je na vás spolehnutí, může poprosit o pomoc nebo radu. Hrajte si spolu, vymýšlejte cesty, aby učení bylo zábavnější a jednodušší. Dítě bude šťastné a vděčné, že jste s ním.

1 Gamebooková kniha Ztraceni v rudolfinské Praze od Renaty Šindelářové vypráví napínavý příběh dvou současných dětí, Vojty a Klárky, které se nedopatřením dostanou do minulosti a ocitnou se v Praze Rudolfa II. Kniha je určena především pro děti mladšího školního věku a kombinuje čtení s logickými úkoly, jejichž splnění posouvá děj dopředu. Děti se přirozenou zábavnou formou dozvídají informace z české historie a poznávají naše hlavní město z trochu jiného úhlu. Portál

2 Knížka Zábavný pravopis od Ivy Novákové pro školáky od 8 let vede děti zábavnou formou k procvičování párových souhlásek (b – p, d – t, ď – ť, h – ch, v – f, z – s, ž – š) a vyjmenovaných slov. Děti řeší veselé doplňovačky na vylučovacím principu buď, anebo. Když správně dosadí hlásku nebo najdou chybu, získají klíč k vyluštění tajenky, projdou bludištěm, dokončí větu, vtip, verš či přísloví. To je motivuje nalézat správná řešení, uvědomit si omyly a neopakovat je. Portál

3 Mega soubor jednoduchých a rozmanitých experimentů Malý vědec pomůže malým vědcům lépe porozumět fyzikálním a chemickým zákonům, s nimiž se mnohdy jen po teoretické stránce seznamují ve výuce. K této užitečné zábavě nejsou potřeba žádné složité, drahé a nedostupné pomůcky, vystačíte si s obyčejnými věcmi okolo vás. Edika

4 Kniha Historie v kostce vám dovolí vrátit se zpátky do historie a pomocí názorných ilustrací se zúčastnit lovu mamutů, pochodu římských legií nebo se seznámit s každodenním životem středověkých kultur. Dozvíte se také o vynálezech, které změnily svět, včetně těch z poslední doby. Bohatě ilustrovanou knihu doplňují i mapy a nejrůznější tabulky s popisky. Universum

5 V první třídě si děti osvojí velké množství znalostí a dovedností. Jsou to pro ně nové věci, které je třeba zvládnout a důkladně procvičit tak, aby nástup do druhého ročníku nepřinášel zbytečný stres a obavy. Tento sešit Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky od Jitky Andrýskové nabízí možnost zábavným způsobem procvičit učivo 1. třídy. Dobrodružně laděný komiksový příběh vtáhne děti do děje a s kamarády strašidláky vyřeší četné školní úkoly včetně jedné velké pohádkově-strašidlácké záhady. Edika

6 Postavte si žlutý stojánek na tužky ve tvaru ananasu a melounovou krabičku. Ozdobte je dílky Lego Dots podle své chuti, momentální nálady nebo podle barevného ladění pokoje. Lego

7 Veselá knížka Ferdův slabikář od Ondřeje Sekory seznamuje děti prostřednictvím Ferdy Mravence s jednotlivými písmeny abecedy. Každé písmenko doprovází vtipné říkadlo a kreslený předmět, který ho svým vzhledem připomíná. Pestrá knížka je doplněna humornými pohádkovými příběhy o písmenkách a psaní, a může tak prvňáčkům zpříjemnit a osvěžit učení i psaní abecedy. Albatros

8 Povídání o svaté Anežce České od Lenky Rožnovské je určeno pro děti od 8 let. Vrátíte se v něm v čase více než osm set let zpět a dozvíte se o princezně Anežce, dceři krále Přemysla Otakara I. Odmítla se vdát za významné panovníky své doby a raději vstoupila do kláštera, aby tak mohla pomáhat chudým a nemocným.Triton

9 Kniha Strasti zkoušeného Standy se zabývá se obtížnou oblastí českého pravopisu – a to předponami s- a z-. Základem je příběh o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně a umně protkán slovy s předponami s- a z-, takže si na něm děti upevňují jejich použití. Součástí knihy je ilustrovaný přehled pravidel psaní těchto slov, pravidel pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a tabulka předponostroj, která pomáhá v rozhodnutí, jaké písmeno se ve slově píše. Portál

10 Poznejte život a dílo Mistra Jana Husa v zábavném příběhu pro děti Husův dům od Kláry Smolíkové, která vyšla k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Německou Kostnicí na břehu Bodamského jezera proudí davy turistů. S rodiči sem zavítá i Blanka. U bludného kamene najde husí pírko, díky kterému se setká s velice zvláštní husou. Pták umí mluvit, ví všechno o Janu Husovi, a dokonce nechá několikrát dívku nahlédnout do minulosti. Husa se nechá přemluvit k výletu, a tak Blanku čeká spousta zajímavých objevů nejen v Kostnici, ale i v Praze a na Kozím hrádku. Albatros

11 Oblíbená knížka obrázkových seriálů Obrázky z českých dějin a pověstí hravě, humorně, ale velmi výstižně přibližuje čtenářům nejstarší i novější dějiny naší vlasti. Autoři vyprávějí o příchodu praotce Čecha, o Bivojovi, Libušině proroctví, Karlu IV., Janu Husovi, golemovi, avšak i o slavných spisovatelích, hudebních skladatelích, vědcích a vynálezcích. Knížka končí vznikem Československé republiky v roce 1918. Albatros

12 K sedmistému výročí narození Karla IV. vyšla knížka o největším českém králi Po stopách Karla IV. od Lenky Pecharové. Obsah je proložen mnoha obrázky, komiksy, rébusy a hádankami, takže zábavnou formou zprostředkovává kvalitní informace o osobnosti a době tohoto panovníka. Portál

13 Matematika není jenom o počítání. Naučte děti matematickému myšlení – pomocí matematických rébusů a hlavolamů, které jsou provázané přitažlivým příběhem, který ukazuje důležitost a význam komunikace. Pracovní sešit Matemág je připraven dle Hejného metody a je určen dětem předškolního a mladšího školního věku. Edika

14 Prozkoumejte úžasné kyseliny a zásady, báječné plyny, ohromující kovy a podivuhodnou vodu pomocí skutečných laboratorních technik v nové hře Chemická laboratoř. Sada obsahuje více než 50 experimentů a plnobarevný manuál plný fascinujících faktů o neuvěřitelné chemii. Albi

15 Společenská kvízová hra Zpátky do lavic prověří vaše znalosti ze základní školy. Víte, jak se jmenuje hlavní město, uvnitř kterého se nachází jiný svrchovaný stát? Kterou válku oficiálně ukončila Versailleská mírová smlouva? Jak často se v ČR konají komunální volby? Ve hře na vás čeká 1200 otázek rozdělených do 6 vyučovacích předmětů -  český jazyk, matematika, dějepis,  přírodopis, zeměpis a výchova k občanství. Hrajete všichni najednou a úkolem je v časovém limitu odpovědět na 5 otázek z daného předmětu. Za každý předmět dostanete opravdovou známku a na konci hry obdržíte vysvědčení. Albi

16 Rozvíjejte čtenářské dovednosti svých dětí s Hravým čtením z edice Kvído. Herní knihy s 10 zajímavými příběhy jsou určené pro čtenáře od 7 nebo od 9 let. Lákají děti k různým aktivitám, učí je zamýšlet se nad textem, domýšlet ho a hlavně mu pozorumět pomocí nápaditých úkolů. Úkoly plní za pomoci mazatelného fixu a samolepek a tak se mohou k Hravému čtení neustále vracet a plnit jej opakovaně. Albi

17 a 18 Knihy Žil byl kdysi kdesi a Co se šeptá v trávě vycházejí ze zásad genetické metody výuky čtení. Pohádky jsou psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od příběhů jednodušších, složených z jednoslabičných slov, přes dvouslabičná slova až po pohádky náročnější, obsahující slova troj a čtyřslabičná. Všechny příběhy nepřekračují svojí délkou možnosti malého čtenáře. Děti si je mohou bez problémů samy přečíst v rámci vyučovací hodiny nebo i doma před spaním. Portál

19 Alenka v knížce Záhada školní půdy od Zuzany Pospíšilové chodí do první třídy a moc touží zažít nějaké dobrodružství. Svěří se kamarádům ze třídy, s kterými založí pátrací parta. Když jednou uvidí rozsvícené okno na školní půdě, rozhodnou se ho prozkoumat a vydat se po vyučování do tajemných půdních prostor. Portál

20 Zajíc Čiperka bydlí u lesa a, jak už to tak bývá, má moc rád zelí. Jednou v noci mu ale kdosi všechny zelné hlávky ze zahrádky ukradne. Byl to někdo z kančí rodiny Janečkových, zajíc Forejt, popletený lišák Smolař nebo někdo úplně jiný? Čiperka a jeho světácký synovec se pouští do pátrání v knize Kdo ukradl zelí? od Stanislavy Reschové. Každá kapitola příběhu je obohacena o úkol založený na detektivním pátrání. Děti rozpoznávají druhy zeleniny, určují zvířecí stopy, hledají cestu v bludišti, sestavují obrázky dle dějové posloupnosti atd. Příběh obecně děti vede k všímavosti, kontextovému čtení a logickému uvažování. Portál

 

#

reklama

Shakespearovské léto 2020 | Divadelní open-air festival | 9. - 19. srpna PEARL DESIGN
Další články