[OL]4you na

Ruský kostel aneb chrám sv. Gorazda v Olomouci

Snad každý Olomoučan jednou řekl: „Sejdeme se u ruského kostela.“ Správně bychom jej však neměli označovat za kostel, natož ruský. Stavbu v byzantizujícím stylu nazývejme chrámem, tak, jak je to v pravoslavné církvi běžné. Seznamte se s historií chrámu sv. Gorazda a nahlédněte do srdce jedné z nejvýznamnějších památek v Olomouci.

Ruský kostel aneb chrám sv. Gorazda v Olomouci

Stavební historie

Na chrámu sv. Gorazda je zajímavé, že vlastně není tak starýjak se některým na první pohled může zdát. Architektura stavby byla navržena pravoslavným otcem, malířem a architektem Andejem Kolomáckým do roku 1937. O dva roky později, dne 29. května 1939, byl chrám dokončen a zasvěcen sv. Gorazdovi před očima několika tisíců věřících a obyvatel Olomouce. Provoz nového chrámu neměl bohužel dlouhého trvání. Po třech letech byl chrám v souvislosti s heydrichiádou zapečetěn a sloužil jako skladiště. Až po druhé světové válce a několika opravách byl chrám znovu zpřístupněn. Od roku 1950 se stal katedrálním chrámem a sídlem biskupa olomoucko-brněnské eparchie.

Symetrický chrám s křížovým půdorysem je na vrcholu zakončen zlacenou bání s pravoslavným křížem. Menší zlatá kupole je umístěna nad nízkou zvonicí v průčelí stavby. Svým zevnějškem působí chrám velmi skromně, dnešní růžovo-hnědá fasáda vystřídala tehdejší šedivé obložení. Zajímavostí jsou podvojná a potrojná okna ve zvonici, která symbolizují dvě významná křesťanská dogmata – Nejsvětější Trojici a dvojí přirozenost Boha a člověka, tedy Ježíše Krista.

Interiér

Pod chrámem je zbudován suterén se stejným půdorysem jako samotná liturgická stavba, který měl sloužit jako shromaždiště věřících a jako obytný prostor pro kostelníka. V 80. letech byla v suterénu dostavena kaple mučedníka sv. Gorazda s ikonou Bohodorice a ikonostasem (dřevěná nebo mramorová stěna s průchody, na níž jsou umístěny ikony v několika řadách, pozn. red.). Dodnes se podzemní prostor využívá ke společenským akcím a eparchiálním setkáním.

Interiéru chrámu dominuje vysoká šestiboká věž lemována kokošníky (polokruhovitý či kýlovitý dekorativní útvar, pozn. red.) s motivem láskyplných plamenů Ducha svatého. Vrchol věže divákovi nabízí neobyčejný pohled v do zlaté kupole symbolizující svět stvořený Ježíšem Kristem. Významným prvkem interiéru je také nevysoký ikonostas rozdělený třemi průchody a ikonami Krista, sv. Gorazda, Bohorodice a sv. Jana Křtitele.

 

Chrám sv. Gorazda je veřejnosti mimo jiné každý rok zpřístupněn při události Noc kostelů. Na letošní rok je olomoucká Noc kostelů naplánována na 28.–29. května.

Úvodní fotografie: Markéta Ondrušková, www.muo.cz; fotografie v textu: wikipedia.org
reklama