5 pod 25: Marie Dorazilová (24 let)

Na první dojem působí jako křehká porcelánová panenka, nenechte se však zmást! Když se jí do rukou dostane violoncello, dokáže posluchače zasypat množstvím dokonale dramatických tónů.

Nel Foberová

Marie Dorazilová pochází z Olomouce a takřka celé své dětství trávila ruku v ruce s hudebním doprovodem na Moravě. Navštěvovala ZUŠ Iši Krejčího pod vedením Naděždy Wurmové. „Lepšího pedagoga jsem si do začátku nemohla přát, takže vzpomínám opravdu ráda a s vděkem.“

Přestože nepochází prioritně z rodiny muzikantů (maminka je dětská lékařka a otec stavební inženýr), rozhodla se v patnácti letech pro studium na Pražské konzervatoři u profesora Jaroslava Kulhana. „Myslím, že celá naše rodina byla vždycky hudební, i když to všichni popírají.“ Konzervatoř úspěšně zakončila získáním titulu Dis.

„Do Olomouce jezdím za rodiči a babičkou. Je to jedno z nejkrásnějších měst, jaké znám.“ V současné době dokončuje třetí ročník bakalářského studia na pražské AMU ve třídě uznávaného violoncellisty Mgr. Michala Kaňky. K samotné hře na cello ji přivedla zcela náhodná situace: „Když mi bylo asi pět let, přinesli nám na hudební nauku v ZUŠ ukázat violoncello a klarinet, abychom viděli, že jsou i jiné nástroje, než housle a klavír. Já jsem to pochopila tak, že si z těch dvou nástrojů musím vybrat jeden, na který budu hrát a s tímto jsem přišla domů za rodiči.“ Od té doby se cella již nevzdala a s úsměvem dodává, že je to zásluha především rodičů.

Kromě studia je také členkou smyčcového kvarteta Hanse Krásy (Šárka Petříková – housle, Jan Palouček – housle, Jan Forest – viola): „Naše kvarteto vzniklo náhodou na Pražské konzervatoři, ve třídě Tomáše Strašila. Sestavují se tam ze studentů komorní soubory a já jsem byla přidělena k mým teď už nejlepším kamarádům.“ Na poli klasické hudby soubor figuruje od roku 2012. O rok později členové kvarteta absolvovali mistrovské kurzy v Dobřichovicích u profesorky Stephanie Baer ze Steinhart School v New Yorku. Za dosavadní nejvýznamnější kariérní úspěch považují druhé místo v soutěži Bohuslava Martinů. „Za velký úspěch ale považuji v podstatě každou nově nastudovanou a dobře provedenou skladbu. Někdy je velmi těžké najít ve čtyřech lidech úplně stejný názor a ve valné většině případů se stejně musí alespoň jeden z nás přizpůsobit.“ Momentálně spolupracují také s Národním divadlem, které si soubor vybralo pro své komponované a technicky náročné taneční představení Vertigo v části zvané Cacti, kde hrají na společné scéně s tanečníky.

V sobotu 16. září 2017 vystoupí kvarteto také v Olomouci. „Posluchači se mohou těšit na stylově poměrně rozsáhlý program. Vzhledem k tomu, že se chystáme na soutěž Karola Szymanowkého, zazní jeho druhý kvartet a ještě jeden kvartet polského skladatele 20. století, Alexandra Tansmana. Návštěvníci uslyší také Ptačí kvartet Josepha Haydna a mnoho dalšího.“

Marie se mimo jiné již třetím rokem aktivně zapojuje do Orchestrální akademie Pražské filharmonie, hraje výchovné koncerty s Českou studentskou filharmonií a od jara tohoto roku se věnuje také kapele Jan P. Muchow and The Antagonists. Ve volném čase má ráda dlouhé procházky a svižný rock'n'roll: „To díky své babičce, která mě ho jako malou holčičku učila tančit. Momentálně se mi díky mému příteli přibližuje i rap, na kterém obdivuji tu rytmickou uspořádanost a dost často humorné texty.“

Více informací o kvartetu Hanse Krásy, ve kterém Marii můžete slyšet, najdete na www.krasaquartet.cz

#5 pod 25 #hudba #kvarteto hanse krásy #marie dorazilová #umění #violoncello

reklama

Další články