[OL]4you na

Archeologie pro praxi i dramaterapie. Univerzita Palackého nabízí řadu nových oborů

Univerzita Palackého každoročně inovuje studijní nabídku a otevírá pro zájemce a zájemkyně o studium nové studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce a moderní trendy. Stejně tomu je i v případě přijímacího řízení do dalšího akademického roku, kdy nové studijní programy představila pedagogická, filozofická nebo přírodovědecká fakulta. Studenti se tak mohou hlásit třeba na dramaterapii, angličtinu pro tlumočení a překlad, právní dějiny a římské právo či na korejštinu pro hospodářskou praxi.

Archeologie pro praxi i dramaterapie. Univerzita Palackého nabízí řadu nových oborů

Pedagogická fakulta zcela nově nabízí studijní programy zaměřené na speciální pedagogiku, konkrétně bakalářské programy Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentstvíSpeciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy nebo Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí či navazující magisterský program Speciální pedagogika – poradenství. Novinkou je i navazující magisterský program Dramaterapie a bakalářský program Učitelství pro mateřské školy.

Filozofická fakulta má v nabídce nový bakalářský obor Korejština pro hospodářskou praxi. "Při studiu bude důraz na praktickou znalost korejského jazyka doplněnou o kurzy týkající se korejské kultury, historie, společnosti či ekonomické geografie. Student může absolvovat kromě překladatelských, tlumočnických či přípravných kurzů také specializované kurzy obchodní korejštiny či korejštiny pro cestovní ruch," uvedl garant studijního programu Andreas Schirmer z katedry asijských studií. Od února se pak dá hlásit také na nově akreditované studijní programy s profesním zaměřením, konkrétně jde o bakalářské programy Angličtina pro tlumočení a překlad, Dějiny umění a památková péče a navazující magisterský program Archeologie pro praxi. Tyto mají povinné praxe: v bakalářském studiu jde o 12 týdnů, v navazujícím magisterském o 6 týdnů praxe.

Jednu studijní novinku má také Přírodovědecká fakulta UP, v katalogu studijních programů byl nově přidán navazující magisterský obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie.

Právnická fakulta nově umožnila přihlášení na nový doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo. Přihlášku bude možné podat od 18. května do 18. června.

Přihláška do poloviny března
Přehled oborů najdou zájemci v katalogu studijních programů a také na speciálním webu Univerzitní město s kompletním informačním servisem o studiu. Na většinu programů bakalářského, navazujícího či magisterského studia se dá podat e-přihláška do poloviny března, některé v nabídce například teologické fakulty mají deadline i později. Na doktorské programy se dá přihlásit do konce dubna či až do konce června, na cizojazyčné do konce srpna.

FOTO: Unsplash

reklama