[OL]4you na

Buddha zblízka aneb největší přehlídka buddhistického umění v Čechách

Meditačním zážitkem může být návštěva nové výstavy v Národní galerii Praha. Instalace Buddha zblízka přibližuje prostřednictvím vizuálního umění hlavní myšlenky a duchovní inspiraci buddhismu. Raritou je patnáctimetrový svitek, jehož obrazová část je poprvé k vidění v celé své délce.

Buddha zblízka aneb největší přehlídka buddhistického umění v Čechách

V pražské Valdštejnské jízdárně je od prosince k vidění nová výstava pod titulem Buddha zblízka. Přibližuje myšlenky buddhismu pomocí vizuálního zážitku. Na výstavě je k vidění na 200 soch, obrazů i další umělecké předměty vytvořené v Asii v období od 2. do 20. století. Otevřena bude do 24. dubna letošního roku.

Nakouknete do historie šíření buddhismu z Indie do dalších oblastí Asie i do Evropy. Blíže poznáte zakladatele Buddhu Šákjamuniho (asi 480–400 př. n. l.) a co přináší jeho učení. "Buddhismus je jednou z nejvýznamnějších myšlenkových tradic, jejíž hodnoty promlouvají k současné společnosti. Poznání těchto kořenů prostřednictvím výtvarné řeči je obohacující a zároveň srozumitelné. Výběr opravdu jedinečných uměleckých děl osvěžují na výstavě také zvukové interaktivní prvky nebo prostor pro meditaci," dodává ředitelka Sbírky umění Asie Markéta Hánová.

V úvodní části výstavy se můžete seznámit s podobami, které Buddhovi daly různé asijské kultury, a bude moci porovnat jejich rozmanité styly. Další části jsou zaměřeny na díla inspirovaná jeho životem od narození až po vstup do nirvány, na buddhistické učení a jeho šíření napříč asijským kontinentem či na ohlasy buddhismu v českých zemích od konce 19. století po současnost.

Velkým lákadlem celé výstavy bude 15 metrů dlouhý japonský obrazový svitek z přelomu 17. a 18. století s vyobrazením legendy Buddhova života. Kaligrafickou část doplní obrazová část svitku, která zde bude k vidění poprvé. Zhlédnout ji můžete také zde v digitální verzi doplněnou popisky.

Kromě uměleckých děl se můžete těšit na multimediální mapu, psané i tištěné buddhistické texty, zvukovou instalaci recitovaných modliteb a zenových kóanů nebo na filmový dokument Janka Rouse o současné praxi buddhistického učení různých směrů v České republice, vytvořený speciálně pro účely výstavy. Ve filmu zazní slova předního buddhologa Jiřího Holby, který přibližuje poslání buddhismu: "Buddhismus je neobyčejně rozsáhlá a komplexní filozoficko-náboženská tradice, která se za dobu svého trvání rozšířila téměř po celé jižní, střední a východní Asii do mnoha původně úplně odlišných kultur a měla velký vliv ve většině Asie. Nejvyšším cílem buddhismu je vysvobození se z koloběhu opětovných existencí (sansára), které jsou považovány za strastné a neuspokojivé kvůli jejich nestálosti a pomíjivosti. Buddhistická cesta se v praxi uskutečňuje přeměnou mysli či srdce, zejména však odstraňováním existenciální úzkosti, negativních stavů, prožitků a myšlenek a pěstováním stavů, prožitků a myšlenek pozitivních."

Hlavními kurátory výstavy jsou Markéta Hánová za Národní galerii Praha a Johannes Beltz za Museum Rietberg Zürich. Na přípravě výstavy se podílely i další kurátorky z obou institucí. Architektem výstavy je Šimon Caban, který ve scénicky pojatém výstavním prostoru zvýraznil duchovní hloubku a výtvarný potenciál buddhistického umění.

Výstavu doplní bohatý doprovodný program ve formě přednášek a komentovaných prohlídek, ale třeba i jógy či meditace. Na webových stránkách jsou k dispozici edukační materiály včetně zdigitalizovaného japonského svitku s kapitolami z Buddhovy legendy s podrobným výkladem. Pro zájemce o hlubší kontext buddhistického umění vychází obsáhlý obrazový katalog v českém a anglickém jazyce a edukativní publikace Malý Buddha.

reklama