Česká potravina pomáhá aneb Chinaski na Korunní pevnůstce přilákali téměř 5000 lidí!

V neděli 28. června vystoupila v areálu Korunní pevnůstky v rámci rodinného odpoledne kapela Chinaski na jedné z největších charitativních akcí Olomouckého kraje! Součástí interaktivního odpoledne byly nejen hry a soutěže pro celou rodinu, ale také tzv. „Rodinný obchod“, kam rodiny přinesly českou trvanlivou potravinu. Nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství a fanoušek Chinaski Marian Jurečka.

Zita Rosinová

Charitativní odpoledne začalo již mší svatou, kterou sloužil P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého a farář farnosti sv. Michala v kostele u sv. Kateřiny. Od 14 hodin již začaly proudit první návštěvníci, kteří přinášeli české potraviny ke vstupu na Korunní pevnůstce. Potraviny přebíraly a zapisovaly dobrovolníci z Arcidiecézní charity Olomouc a Maltézské pomoci. Potraviny budou dále putovat sociálně slabým rodinám, lidem v azylových domech, osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. 

V areálu čekala na návštěvníky řada překvapení – hned u vchodu kombajn s traktorem, který osobně přivezl Marián Jurečka se svým bratrem, dále pro děti klokan Emily a lenochod Bohouš ze ZOO na Svatém Kopečku, koně z Jezdeckého Klubu Stáj Brettynka o.s., interaktivní hlavolamy, speciální kolotoč z kol a další netradiční kola, anebo nafukovací kravička či kompletní farma. 

Kapela Chinaski slovy svého lídra Michala Malátného byla poctěna účastí na benefičním projektu, neboť samozřejmě všichni z kapely podporují české potraviny.

Sám iniciátor projektu, ministr zemědělství Marián Jurečka, byl potěšen velkou účastí a přístupem návštěvníků. “Atmosféra byla nádherná, děkuji kapele Chinaski a všem dobrovolníkům, že pomáhají těm, kteří se dostali do sociálně složité situace a ještě dokáží podpořit producenty českých potravin. Všem děkuji za atmosféru, kterou během odpoledne vytvořili. Přeji všem, aby si ji dokázali přenést do svých rodin a ke svým blízkým”.

#charita #chinaski #koncert #korunní pevnůstka #olomouc

reklama

smartregion
Další články