[OL]4you na

Co potřebujete vědět k zápisům do základních a mateřských škol?

Máte doma předškoláka, který v září půjde do první třídy? Nebo uvažujete umístit dítě do mateřské školky? Pak vás určitě zajímají praktické informace a rady, které potřebujete před zápisem vědět.

Co potřebujete vědět k zápisům do základních a mateřských škol?

Nastupuje dítě do 1. třídy?

Zápis do školy patří mezi nejdůležitější okamžiky a slavnostní události v životě dítěte i rodiče. Oproti loňskému a předloňskému roku, kdy zápisy probíhaly až na výjimky bez osobní účasti dětí a rodičů, to letos vypadá, že ve většině základních škol budou probíhat klasicky, jak jsme byli zvyklí.

K letošnímu zápisu do první třídy se musí dostavit všechny děti, které oslaví šesté narozeniny do 31. srpna 2022 – tedy ty narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Také děti, kterým byl při zápisu v loňském dubnu povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Pro úspěšný zápis do školy, budete muset mít:
– řádně vyplněnou přihlášku
– žádost o přijetí dítěte do první třídy k základnímu vzdělávání
– občanský průkaz zákonného zástupce
– rodný list dítěte

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, připravte si také žádost o odklad a patřičná doporučení a zprávy. To je posudek od pediatra nebo lékaře specialisty a zprávu z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny.

Dítě nemusíte na zápis nijak důkladně připravovat. Bude úplně stačit, když zvládne pár základních věcí. Důležité je s dítětem pravidelně pracovat, komunikovat, společně si povídat, číst a hrát si. Procvičujte jemnou a hrubou motoriku, aby budoucí školák uměl stříhat nůžkami nebo lepit, správně držel tužku. Procvičujte také jeho řečové schopnosti a výslovnost, říkejte si společně různá říkadla, poznávejte základní geometrické tvary, barvy a motivujte dítě ke kreslení.

Nastupuje dítě do mateřské školy?

Před zápisem do mateřské školy byste měli vědět, že o přijetí zpravidla rozhodují tři základní kritéria. Místo trvalého bydliště, věk dítěte a povinné očkování. Přednost na přijetí mají vždy děti ze spádové oblasti konkrétní školky v předškolním věku. Některé školky se rozhodují i na základě vlastních kritérií – jako je například opakovaná přihláška, sourozenec ve školce, apod. Většina školek přijímá děti nejdříve ve věku 3 let, děti od 5 let mají docházku povinnou.

Většina mateřských škol nezohledňuje k přijetí žádné speciální dovednosti, proto k zápisu dítě vodit s sebou nemusíte. Přesto se hodí, dítě přivést, aby nahlédlo do školkového prostředí. V každém případě by dítě mělo umět reagovat na své jméno, říct své potřeby a vydržet odloučení od rodiče školkách zpravidla pomáhají učitelky, ale dítě by mělo umět samostatně jíst, pít, umýt si ruce, chodit na wc, smrkat a poznat své věci.

Prvním krokem při zápisu do školky je vyplnění přihlášky a donést ho v termínu stanoveném zřizovatelem školky. K přihlášce budete potřebovat rodný list dítěte, potvrzení o očkování od pediatra a váš občanský průkaz. V případě, že máte v občanském průkazu jinou trvalou adresu než má dítě, doložte nájemní smlouvu nabo si ověřte, zda školka vyžaduje potvrzení úřadu o pobytu dítěte.

Povinnost očkování se nevztahuje pouze na předškoláky, tedy děti ve věku 5 let, které mají předškolní docházku již povinnou.

Pokud dítě do školky nebude přijato z důvodu omezené kapacity, můžete se proti rozhodnutí do 15 dnů odvolat. Když ani to nepomůže, zažádejte o zařazení na seznam čekatelů. Je možné že některé dítě z různých důvodu nenastoupí, a místo se uvolní. Obvolat můžete i jiné školky.

 

reklama