[OL]4you na

David Mikša: Noc kostelů ukazuje, že církevní objekt není něco, čeho by se člověk musel obávat

Už v pátek 10. června v 18:00 se otevřou brány kostelů, modliteben a dalších církevních objektů. Koná se totiž 14. ročník oblíbené Noci kostelů, jež slibuje velmi zajímavý a nabitý program. Jen v samotné Olomouci bude zpřístupněno celkem 26 míst, kam se běžně oko návštěvníka nepodívá. S diecézním koordinátorem Noci kostelů Davidem Mikšou jsme si povídali nejen o přípravě takto významné akce, ale také o tvorbě programů, zajímavostech, novinkách, ale také o obohacení, kouzlu a emocích…

David Mikša: Noc kostelů ukazuje, že církevní objekt není něco, čeho by se člověk musel obávat

Noc kostelů je tradičně velmi oblíbenou akcí. V čem podle vás její kouzlo spočívá?
Určitě bych řekl, že je to především atmosféra páteční velké noci, jež z této akce činí velkolepou událost. Uskutečňuje se sice jednou ročně, ale všichni se na ni celý rok těšíme. Nejen my, pořadatelé a organizátoři, ale samozřejmě návštěvníci. Máme facebookové stránky, které jsou jakýmsi samostatným živým organismem. Snažíme se, aby "žily" po celý rok, aby fungovala interakce. Lidé se nás průběžně ptají na novinky, těší se, posílají zprávy, což je velmi milé. Gró však spočívá v otevření stovek kostelů, kaplí, modliteben, sborů, které ve většině případů bývají otevřeny jen v časech bohoslužeb. A nebo i v jiné dny, ale s určitým omezením a v ne takovém rozsahu, jak tomu bývá právě během Noci kostelů. Na území Olomouckého kraje, Zlínského kraje, částečně Pardubického a Jihomoravského kraje, kde vykonává duchovní správu Arcibiskupství olomoucké, otevíráme už 190 objektů. A přesto, že toto území spravuje arcibiskupství, jež patří do struktury římskokatolické církve, otevírají se v rámci ekumenismu i objekty jiných církví, ať už jsou to například husité, pravoslavní, baptisté, českobratrská církev, církev evangelická, adventisté sedmého dne… I v tom je ono kouzlo.

Akce je také pozoruhodná tím, že probíhá v naší diecézi, ale i v ostatních diecézích na území celé České republiky, ale také v Rakousku, Německu a v dalších evropských státech. A především zmínka Rakouska je podstatná, protože myšlenka Noci kostelů vzešla právě z Vídně, kde se v roce 2005 rozhodli veřejnosti otevřít jeden kostel. Událost sklidila velký ohlas a postupně se rozšířila i do dalších zemí. U nás letos oslavíme čtrnáctý ročník.

Nastínil jste, že ve Vídni zaznamenala Noc kostelů velký úspěch a faktem je, že konkrétně u nás v Olomouci vzbuzuje každoročně obrovský zájem. Myslíte si, že právě skutečnost, že otevřené objekty zvou k návštěvě jak věřící, tak nevěřící (když zůstaneme v rovině víry v Boha), činí z Noci kostelů tak výjimečnou událost?
Domnívám se, že ano. Snaha otevřít prostory lidem bez ohledu na jejich vyznání je zcela zřejmá. Dokonce byl v minulosti dělán průzkum, jenž doložil, že tuto akci navštěvují spíše nevěřící. Noc kostelů je nepochybně zdrojem atraktivity a láká programovou pestrostí od koncertních vystoupení, výstupy na věže, komentované prohlídky, pohledy na nejrůznější zákoutí… Zároveň Nocí kostelů veřejnosti ukazujeme, že církevní objekt není něco, čeho by se člověk musel obávat. A z pohledu organizátora konstatuji, že je velmi příjemné pozorovat návštěvníky, jak si skutečně odnášejí hluboký zážitek. Že v nich Noc kostelů zanechává emoce. A mohou to být třeba lidé, kteří budou kostel obdivovat jen pro jeho výzdobu. Samozřejmě například husitské kostely sází na lapidárnost, jednoduchost, nezobrazují svaté, oproti tomu barokní kostely jsou velmi zdobné a v tomto směru více rozechvívají naše emoce. Vždy je ale třeba myslet na to, že to vše bylo děláno k oslavě Boží. V tomto momentě musím zmínit jednu olomouckou zajímavost – jezuitský barokní kostel Panny Marie Sněžné má, mimo jiné, kaple sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly. Když předčítáte zápisník umělce, jenž je zdobil, tak tam stojí, že provedl výzdobu k oslavě Boží. Ad maiorem Dei gloriam. A to celé zdarma. Dnes už je stěží představitelné, že by objekty od kliky po oltářní obraz vznikaly takto… (úsměv)

Zmínil jste, že programy jednotlivých kostelů, kaplí či modliteben bývají pestré. Kdo je vlastně tvoří?
Každý objekt připravuje program sám za sebe. Nebývá to úplně pravidlem, ale většinou se na tvorbě programu podílejí dobrovolníci, samozřejmě v součinnosti s duchovním správcem. Tam, kde třeba dobrovolníci nejsou, to má pan farář nebo kazatel o to těžší, ale i v takovém případě se brány svatostánku návštěvníkům otevřou a nabízejí lákavý program. 

Konkrétně v Olomouci bude během Noci kostelů otevřeno celkem 26 objektů. Na co se lidé mohou těšit? Co byste z programu vyzdvihl?
Ono je těžké vybrat si, protože každý svatostánek má co nabídnout, byť by se jednalo jen o otevřené dveře. Ale určitě bych rád doporučil již zmíněný kostel Panny Marie Sněžné, jenž má velmi obsáhlý a zajímavý program, a lákavá je i prezentace zaniklých kostelů. Na nádvoří Filozofické fakulty Univerzity Palackého bude probíhat program jak pro dospělé, tak pro děti. Návštěvníkům bych taktéž doporučil Kapli Božího Těla na Konviktu, jež je objektem, který už neslouží svému primárnímu účelu, protože se jedná o odsvěcenou kapli. O tento objekt je tradičně velký zájem, v minulém ročníku měla kaple dokonce největší návštěvnost v celé arcidiecézi.

Uskuteční se slavnostní zahájení?
Letos bude mít každé místo vlastní zahájení. Na většině z nich se v 18 hodin rozezní zvony, i když není to pravidlem, protože ne každý kostel má zvony. Slavnostní zahájení je krásná věc, ale říkali jsme si, že tím, že bychom jej situovali do jednoho místa, ta ostatní, když to tak řeknu, v tu chvíli ochudíme o pozornost návštěvníků. A to si žádný objekt nezaslouží, protože každý má poutavý program. Takto to pojali i v ostatních diecézích. Zahájení tedy spočívá na bedrech každého zpřístupněného objektu.

To je naprosto relevantní argument. Já jsem tak trochu narážela na možnost, že by se zahájení ujal arcibiskup Jan Graubner, který se před pár dny stal pražským arcibiskupem. Ale to by zcela popřelo vše, o čem jste nyní hovořil…
Přesně tak. Pan arcibiskup k příležitosti Noci kostelů ale vydal pozdrav návštěvníkům, který lidé naleznou na webu Noci kostelů.

Chystá se pro letošní rok nějaká novinka?
Máme mobilní aplikaci, která je od loňska k dispozici pro systém Android a letos ji doplní obdobná aplikace pro systém Apple iOS, aby to applákům nebylo líto. (úsměv) Aplikace poskytuje informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní funkcí je nabídka programu nejbližších objektů podle GPS polohy uživatele. Kromě toho je v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle okresu či kraje. Vybrané kostely si uživatel bude moci uložit mezi oblíbené a vytvořit si tak program své vlastní Noci kostelů. V aplikaci pro systém Android je letos nově možné zobrazit mapu s okolními kostely.

A také máme soutěžní kartičku. Návštěvník zajde na pět míst, kde získá razítko, uvede tři programy, které ho na konkrétním místě oslovily, a když kartičku zašle na adresu arcibiskupství do 20. června, ocitne se mezi losovanými. A když ho vylosujeme, vyhraje prohlídku běžně nepřístupných míst Arcibiskupského paláce. To je hlavní cena, ale máme řadu jiných cen, které budou uvedeny na webu arcibiskupství. Kartičku lze získat v každém z otevřených objektů, je dostupná také v Informačním centru na Horním náměstí, v Galerii Šantovka nebo v Globusu.

Jak obtížné je tak významnou akci, jakou bezesporu Noc kostelů je, koordinovat?
Kromě toho, že se člověk těší, tak ta práce obnáší i to, že mu projde rukama spoustu papírů. Vyřizuji finanční zajištění, jež se neobejde bez dotační podpory různých samospráv, ať už je to město Olomouc, jiná statutární města, kraje. Takže podáváme žádost o dotace, vyřizujeme veškeré papírování. Také se snažíme, aby programy byly jedinečné, aby přinášely vždy něco nového, něco takzvaně navíc. Každá Noc kostelů má své motto, tím letošním je úryvek Žalmu 42: Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho. Pak přicházejí ještě témata… Dále má práce spočívá i v komunikaci s jednotlivými pořadateli. Program a jeho tvorba je jejich záležitostí, jak už bylo řečeno, ale zároveň se musí pohybovat v určitém rámci. Existují nejrůznější směrnice, jimiž se musí řídit. A pak je tu také výroba propagačních materiálů – od plakátů, až po pexesa, zápalky, kartičky na razítka a další. Pořadatelé zároveň projevují i vlastní invenci, dokáží být velmi tvořiví, vyrábí si i vlastní skládačky, omalovánky pro děti… Invenci se zkrátka meze nekladou. A pak už si jen užívám otevřené brány sakrálních památek…

Proč je podle vás důležité dělat takovéto akce?
Především považuji za důležité, že se během takovýchto událostí lidé setkávají. Vnímají krásu, nechají na sebe působit atmosféru. Takovéto akce nás obohacují, ukazují nám hodnoty, na které jsme třeba nebyli zvyklí, nebo jsme je jenom nemuseli vnímat. Vzpomínám, že jako malý kluk jsem se na podobná setkání nesmírně těšil. Odjakživa mě přitahovaly výtvarné hodnoty, životy osobností nebo svatých, jimž byl kostel zasvěcen, nebo tam jen měli fresku či sochu. V podstatě to byli lidé jako my. Bez ohledu na to, jestli člověk věří, nebo ne. Do života vstupovali se stejnými hodnotami jako my. A hodnoty, které kostel propaguje, jsou nám blízké, aniž bychom si to uvědomovali. Je to princip naděje, víry a lásky. To jsou základní věci, jež se nás týkají bez ohledu na to, jestli chceme věřit, nebo ne.

Zároveň je takováto akce jakýmsi kontrastem k nákupnímu centru, když bych to tak řekl. Také tu máte spoustu možností interakce, zábavy, vyžití, jen v církevních objektech tedy nenakoupíte… (úsměv)

Jedině duchovně! A tím se asi dostávám k následující otázce: Kdo je typickým návštěvníkem Noci kostelů, jestli to lze říct?
Noc kostelů je určena pro širokou veřejnost od nejmenších po největší. Asi přitahuje více lidi, kteří jsou orientováni filozofičtějším, hloubavějším směrem, takže máte vlastně pravdu. Ale jsme otevřeni všem.

Na co vy osobně se v pátek 10. června těšíte?
Především na spokojené návštěvníky! Ale nechtěl bych si nechat ujít návštěvu holického kostela sv. Urbana, papeže a mučedníka, který se v rámci Noci kostelů představí vůbec poprvé. V 19 hodin tam startuje koncert pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Jany Synkové. A plánuji vzít auto a objet toho co nejvíce, protože to bude stát za to…