[OL]4you na

Dnes je první adventní neděle! Znáte symboliku svíček na věnci?

V roce 2022 připadá první adventní neděle na 27. listopad. Právě dnes tak začíná adventní čas, jenž je předzvěstí blížících se Vánoc, na něž se celý rok těšíme. A dnes také zapálíme na adventním věnci první svíčku. Víte, kde se tato tradice vlastně vzala, co znamenají jednotlivé svíčky nebo jak se jmenují?

Dnes je první adventní neděle! Znáte symboliku svíček na věnci?

Vše začalo kolem
Tradice vyrábění adventního věnce spadá do 19. století. První adventní věnec měl přitom podobu dřevěného kola od vozu a vznikl v Hamburku. Zdejší pedagog a kněz Johann Hinrich Wichern tehdy učil malé sirotky a před Vánoci je chtěl potěšit. 30. listopadu 1839 tedy proto do společné jídelny nechal zavěsit kolo od vozu ozdobené po okrajích celkem 23 svícemi, které symbolizovaly 23 dní do příchodu Vánoc. 4 byly velké, bílé, a 19 pak malých, červených.  Denně během krátké pobožnosti byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna útulku, kde pracoval, jedlovými větvičkami, stejně tak byl nazdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce...

Rozsvěcení svíček na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 let - na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel. Jiné zdroje zase odkazují na starý germánský zvyk  - zapalování ohně v zeleném kruhu uprostřed zimy, kde kruh symbolizoval slunce.

Podoba věnce a jednotlivé svíčky
Tradičně mají věnce kruhový tvar. Kruhový věnec představuje Boží věčnost a jednotu, vzkříšení a věčný život. Stálezelené rostliny, používané na věnec, jsou symbolem života jako takového, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti. Dnes už to tak úplně nebývá, protože věnce podléhají módnímu diktátu, ale historicky k adventu neodmyslitelně patřila fialová barva, která symbolizovala noblesu, důstojnost, rozjímání, pokání a také příchod Krista na svět. Tři svíčky tedy byly fialové, jedna růžová. Tato barva odkazuje na naději upřenou ke zrození Ježíše Krista. V současné době se tradice barev jednotlivých svící až na výjimky nedodržuje, celkové ladění adventních věnců spíše odpovídá vkusu a módním trendům.

První svíčka má název Naděje (Svíce proroků), druhá Mír (Betlémská svíce), třetí Přátelství (Pastýřská svíce), čtvrtá Láska (Andělská svíce). Hořící svíčky symbolizují uzavření kruhu, advent je u konce a za dveřmi je Štědrý den. 

Tradice pojící se k adventu
V minulosti se lidé celé čtyři týdny postili, nesměly se konat svatby a žádné oslavy. Věřící si v tuto dobu připomínají Poslední soud a narození Ježíše Krista. A i když věřící nejste, význam adventu by měl mít i tak duchovní ráz. Někdo si v něm najde prostor pro zpomalení a zklidnění, někdo jej stráví pečením a dalšími přípravami na nejkrásnější svátky, takřka všichni tento kouzelný čas věnujeme rodině.

Adventní neděle v roce 2022
Tradiční pojetí adventních nedělí je spojeno s adventním věncem se čtyřmi svíčkami, kdy právě každá z nich se zapaluje na jednu adventní neděli. Adventním nedělím se říká železná, bronzová, stříbrná a zlatá a letos připadají na 27. listopadu, 4., 11. a 18. prosince. Hlavně pro děti je pak tradice adventních kalendářů s okénky. A už nějakou dobu se nejedná jen o klasické čokoládové kalendáře, výběr je mnohem širší.

Nezapomeňte dnes zapálit první adventní svíčku! A podle tradice by se svíčky měly zapalovat proti směru hodinových ručiček. Hezkou neděli všem!

reklama