Hlava Kelta míří do Olomouce

Naprostý světový unikát Hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic patří k nejvzácnějším exponátům Národního muzea. Během příštích dvou týdnů si ji budete moci důkladně prohlédnout i v Olomouci.

Hana Došlová

Na přelomu listopadu a prosince jste ve Vlastivědném muzeu Olomouc mohli vidět Věstonickou venuši. Nyní si pro vás muzeum připravilo ještě o něco větší zážitek. Poprvé v Olomouci bude k vidění originál Keltské hlavy, ve světě nejznámější archeologický nález z ČR. Ten standardně bývá uložen v Národním muzeu v Praze a pro svou unikátnost je k vidění pouze výjimečně. V expozicích Národního muzea je vystavena pouze kopie.

Téměř 25 cm vysoká kamenná hlava byla nalezena v květnu roku 1943 v pískovně na katastru Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku. Plastika byla objevena rituálně rozbitá na více dílů společně se zbytky po ohništi, mnoha úlomky keramických nádob, kostmi a švartnovými náramky. Její nálezce, pan Josef Šlajchrt, své nálezy ukázal místnímu amatérskému archeologovi, který přizval k objevu pracovníky Národního muzea. Ti následně sochu tajně převezli z obavy před jejím zabavením nacisty. Unikátní plastika ze středočeské opuky byla vytvořena zřejmě koncem 3. či počátkem 2. století př. n. l. a mimo oblast antických civilizací představuje nejdokonalejší dílo mezi obdobnými sochami.

Výstavní panely expozice vás seznámí s etnikem Keltů, a to prostřednictvím zmínek antických dějepisců a poznatků současného archeologického bádání. K vidění budou i další cenné exponáty – zbraně, ukázky keramiky, mince, šperky a jiné předměty denní potřeby.

#výstava

reklama

pearl-design
Další články