[OL]4you na

Jak se připravit k přijímacím zkouškám na střední školu nebo víceleté gymnázium?

Čekají vás nebo vaše děti přijímací zkoušky na střední školu nebo víceleté gymnázium? To už máte asi napilno s přípravou. Přečtěte si, na co se zaměřit.

Jak se připravit k přijímacím zkouškám na střední školu nebo víceleté gymnázium?

1. Začněte včas
Nepodceňujte přípravu a s učením začněte co nejdřív. Vyhnete se tak zbytečnému stresu před zkouškou. Důležité je si dopžedu ujasniti, covšechno je k samotné zkoušce na vaší vysněné škole skutečně potřebné.

2. Projděte si testy z minulých let
Vyřešte co nejvíce testů z minulých let a zadání, kterému nerozumíte nebo v odpovědích chybujete, pořádně nacvičte. Úlohy se často opakují nebo jsou hodně podobné. Během testování si mpžete vytvořit prostředí podobné jako při samotné zkoušce za použití pouze povolených pomůckek a danému času. Naučíte se tak pracovat s časem, což může být během přijímaček zásadní.

3. Co vám nejde, nechte během zkoušek na konec
Projděte si několik testů a roztřiďte si typy úloh, které vám jdou lehce a jaké vám zaberou více času a přemýšlení. Takové úlohy i při samotných zkouškách nechte na později. Nejdříve se vždy zaměřte na úlohy, které vám jdou snadno.

4. Učte se i z jiných zdrojů
Kromě testů CERMAT z minulých let, procvičujte úlohy z⁠ učebnic, plňte různé druhy cvičných a porovnávacích testů, sledujte internetové kurzy, výuková videa nebo si zajistěte doučování. O radu můžete požádat i starší kamarády, kteří už mají přijímačky za sebou. Online testy najdete na portálu skolasnadhledem.cz , Cermat a také Scio.

5. Plánujte
Stanovte si čas, který budete pravidelně věnovat přípravám na přijímačky a pevně ho dodržujte. Rozplánujte si i jakému předmětu se kdy budete věnovat. Bez systému ztratíte učením zbytečně moc času a otráví vás.

Užitečné učebnice, které využijete při přípravách:


1 Aby procvičování bylo co nejpříjemnější, mluvnické úlohy jsou doplněny o křížovky či doplňovačky, po jejichž vyřešení na vás čeká zajímavý citát nebo přísloví. Fragment

2 Pojmy z českého jazyka a literatury pro 1. a 2. stupeň ZŠ jasně a přehledně! Každé heslo je vysvětleno a nechybí ani kontrolní úlohy, na kterých si otestujete, jestli už všemu rozumíte. Pokud se chystáte na státní přijímací zkoušky, oceníte příklady toho, jak může být znalost daného hesla ověřována v didaktickém testu z českého jazyka a literatury, který připravuje CERMAT. Fragment

3 Inovativní přístup založený na správném porozumění danému gramatickému jevu je efektivní a vede k lepším výsledkům. Žák si nejprve přečte text diktátu, provede cvičení určená k zafixování pravidel a k pochopení pravopisných jevů a poté si diktát napíše.  Fragment

4Základem úspěchu je práce s textem – umět se v něm orientovat, chápat souvislosti, odhalovat různé mluvnické a gramatické jevy. Proto jsme pro vás připravili 30 testů, díky nimž všechny uvedené dovednosti procvičíte. Budete vyhledávat větné členy, pravopisné chyby, určovat věty hlavní či vedlejší a mnoho dalšího. Správná řešení najdete v klíči na konci publikace. Fragment

5 Ovládáte pravopis, jako když bičem mrská? Víte, kdy napsat Novákovi a kdy Novákovy? Znáte všechny slovesné vzory a dokážete určit přívlastek neshodný? Pokud jste alespoň jednou zaváhali, připravili jsme pro vás více než stovku cvičení. Díky nim si příslušné jazykové jevy procvičíte a žádná záludná otázka vás už nikdy nezaskočí. Fragment

6  Hybridní publikace K přijímačkám s nadhledem jsou určené k přípravě na jednotné zkoušky z matematiiky nebo českého jazyka a literatury pro žáky 5. a 9. ročníků základních škol S publikacemi získáte online procvičování na www.skolasnadhledem.cz zdarma. Fraus

7  Aktuálním trendem ve vzdělávání je učení v souvislostech. Pokud informace, které chceme dětem předat, propojíme pomocí doplňovaček, hádanek, luštěnek nebo skrývaček, získáme zábavný pracovní sešit, který ocení jak rodiče, tak učitelé. Ve cvičebnici Svět kolem nás v souvislostech od Aleny Rakoušové procvičíte učivo českého jazyka, přírodovědy, vlastivědy a matematiky pro 3.–5. ročník ZŠ. Fragment

Příprava na státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání - Český jazyk od Gabriely Zelené Sittové obsahuje 11 cvičných testů z českého jazyka a literatury. Jsou sestaveny tak, aby student získal ucelenou představu o tom, jak jsou otázky formálně koncipovány a uměl se v nich dobře orientovat. Součástí titulu je klíč správných řešení, pokyny pro správné vyplnění záznamového archu a tipy na správnou strategii při řešení testových úloh. V nabídce jsou verze matematika a český jazyk pro víceletá a čtyřetá gymnázia. Fragment

Přijímací zkoušky na střední školy / Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – matematika / český jazyk Publikace umožní uchazečům o studium procvičit si látku pomocí sbírky úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a cvičných didaktických testů. V závěru knížek je pak uveden klíč správných řešení ke všem úlohám a záznamové archy ke cvičným didaktickým testům. Edika

FOTO: ARCHIV a LILIARTSY, UNSPLASH

 

reklama