[OL]4you na

Je tu první adventní neděle. Znáte symboliku svíček na věnci?

Letos připadá první adventní neděle právě na 3. prosince. Dnes tedy oficiálně začíná adventní čas, jenž je předzvěstí blížících se Vánoc. A dnes také zapálíme na adventním věnci první svíčku. Víte, kde se tato tradice zrodila, co znamenají jednotlivé svíčky na věnci a jak se jmenují? A že by se měly zapalovat proti směru hodinových ručiček?

Je tu první adventní neděle. Znáte symboliku svíček na věnci?

Tradice vyrábění adventního věnce spadá do 19. století. První adventní věnec měl přitom podobu dřevěného kola od vozu a vznikl v Hamburku. Zdejší pedagog a kněz Johann Hinrich Wichern tehdy učil malé sirotky a před Vánoci je chtěl potěšit. 30. listopadu 1839 tedy proto do jídelny nechal zavěsit kolo od vozu ozdobené celkem třiadvaceti svícemi, které symbolizovaly dny do příchodu Vánoc. Čtyři byly velké, bílé, a devatenáct pak malých, červených. Denně byla během pobožnosti zapálena jedna svíčka. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna útulku, kde pracoval, jedlovými větvičkami, stejně tak byl nazdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl čtyři svíce.

Rozsvěcení svíček na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2 000 let - na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel. Jiné zdroje zase odkazují na starý germánský zvyk - zapalování ohně v zeleném kruhu uprostřed zimy, kde kruh symbolizoval slunce.

PODOBA VĚNCE A SVÍČKY
Tradičně mají věnce kruhový tvar. Kruhový věnec představuje Boží věčnost a jednotu, vzkříšení a věčný život. Stálezelené rostliny na věnci jsou symbolem života jako takového, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti. Dnes už to tak úplně nebývá, protože věnce podléhají módnímu diktátu, ale historicky k adventu neodmyslitelně patřila fialová barva, jež symbolizovala noblesu, důstojnost, rozjímání, pokání a také příchod Krista na svět. Tři svíčky tedy byly fialové, jedna růžová. Tato barva odkazuje na naději upřenou ke zrození Ježíše Krista. V současné době se tradice barev jednotlivých svící až na výjimky nedodržuje, celkové ladění adventních věnců spíše odpovídá vkusu a módním trendům.

První svíčka má název Naděje (Svíce proroků), druhá Mír (Betlémská svíce), třetí Přátelství (Pastýřská svíce), čtvrtá Láska (Andělská svíce). Hořící svíčky symbolizují uzavření kruhu, advent je u konce a za dveřmi je Štědrý den. 

ADVENTNÍ TRADICE
V minulosti se lidé celé čtyři týdny postili, nesměly se konat svatby a žádné oslavy. Věřící si v tuto dobu připomínají Poslední soud a narození Ježíše Krista. A i když věřící nejste, význam adventu by měl mít i tak duchovní ráz. Někdo si v něm najde prostor pro zpomalení a zklidnění, někdo jej stráví pečením a dalšími přípravami na nejkrásnější svátky, takřka všichni tento kouzelný čas věnujeme rodině.

ADVENT V ROCE 2023
Adventním nedělím se říká železná, bronzová, stříbrná a zlatá a letos připadají na 3. prosince, 10., 17. a 24. prosince. Pro křesťany advent představuje očekávání příchodu Ježíše Krista a přípravu na oslavu jeho narození, na Vánoce. Hlavně pro děti je pak tradice adventních kalendářů s okénky. A už nějakou dobu se nejedná jen o klasické čokoládové kalendáře, výběr je mnohem širší. 

Nezapomeňte dnes zapálit první adventní svíčku! A podle tradice by se svíčky měly zapalovat proti směru hodinových ručiček. Hezkou první adventní neděli všem!

FOTO: Freepik

reklama