[OL]4you na

Máme na to plán. Olomouc představuje investice pro rok 2023

Olomouc má dlouhodobou vizi, jak by měla vypadat v roce 2030. A přestože k naplnění tohoto cíle vede ještě dlouhá cesta, postupnými kroky se daří realizovat jednotlivá opatření směřující ke kýženému výsledku. Na letošní rok je naplánovaná celá řada investic.

Máme na to plán. Olomouc představuje investice pro rok 2023

Udržet správný směr městu dlouhodobě pomáhá Strategický plán rozvoje, který je momentálně zpracován do roku 2025. Na jeho základě se každý rok vypracovává také Akční plán rozvoje obsahující konkrétní projekty, jejichž prostřednictvím jsou naplňovány jednotlivé cíle. Součástí toho letošního jsou akce za více než 547 milionů korun.

"Při plánování rozpočtu mají projekty vycházející ze Strategického a Akčního plánu přednost před ostatními investičními akcemi. Díky tomu se daří korigovat rozvoj města s ohledem na dlouhodobé potřeby obyvatel," vysvětlil primátor Miroslav Žbánek. "Akční plán tvoří čtyři základní pilíře, které se dělí na jednotlivé specifické cíle. Ty se sice tematicky liší, ale jedno mají společné – jsou kryté rozpočtem města a připravené k realizaci," dodal.

Vizualizace nové pobočky městské knihovny na Trnkově ulici, jejíž projektová příprava je součástí Akčního plánu

Investice do města i jeho obyvatel

Více než 400 milionů poputuje na údržbu a rozvoj městského majetku. Investovat se bude zejména do dopravní a vodohospodářské infrastruktury, ale stranou nezůstanou ani bezbariérová opatření, městská zeleň, památky, školy a školky nebo veřejná prostranství. Důležitá jsou také ekologická a úsporná opatření. "Mezi nejnákladnější investice, které letos budeme zahajovat nebo v nich pokračovat, patří například rekonstrukce odlehčovací komory na křižovatce ulic Střední Novosadská a U Dětského domova za 40 milionů, oprava dalšího úseku Dělnické ulice včetně rekonstrukce inženýrských sítí za 40 milionů, stavba nového mostu na Pražské za 36 milionů, modernizace inženýrských sítí v zoologické zahradě za 34 milionů, úpravy vnitrobloku ulice Albertova za 25 milionů, realizace parkovacího systému na Svatém Kopečku za 16 milionů, stavební úpravy v ulicích Na Vozovce, Kmochova a Dobnerova za 15 milionů, nebo první část oprav střech ZŠ Demlova za 11 milionů korun," vyjmenoval některé z větších projektů zahrnutých do třetího, investičního, pilíře náměstek primátora Miloslav Tichý.

Jednou z důležitých součástí Akčního plánu pro rok 2023 je také kultivace veřejného prostoru

Dalších 55 milionů korun poputuje do čtvrtého pilíře, který se věnuje sociální tematice, nebo třeba zvyšování kvality veřejných služeb poskytovaných magistrátem. V letošním roce se bude naplňovat 6. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka, což vyjde na necelých 21 milionů korun, rozšiřovat kamerový systém městské policie, podporovat participace občanů i prevence kriminality a dojde také k odstraňování bariér. "Zároveň bude pokračovat projektová příprava nových bytových domů či domova pro rodiny s dětmi, který by měl vyrůst při ulicích Jánského a Heyrovského," dodala náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská s tím, že zkrátka nepřijdou ani organizace působící v sociálních službách, které budou podpořeny milionovými dotacemi.

Péče o tělo i mysl

"Nezapomínáme ani na volnočasové aktivity, na které v rámci druhého pilíře rozdělíme přes 50 milionů korun. Největší část z této sumy, konkrétně necelých 35 milionů korun, tvoří dotace určené na podporu sportu, kulturních akcí a cestovního ruchu," upřesnil náměstek primátora Viktor Tichák. Město Olomouc však chystá i své vlastní akce. Olomoučané se opět mohou těšit třeba na tvarůžkový festival, Svátky města, Pohodu u Trojice nebo Dny evropského dědictví. Počítá se také s modernizací některých sportovišť a výstavbou tří nových dětských hřišť.

Tvarůžkový festival proběhne v centru Olomouce už 15. a 16. dubna

Zbylých 40 milionů korun poputuje do prvního pilíře. Ten je zaměřený například na zlepšování podmínek ve školách a školkách, propojování vědy s praxí nebo podporu vzdělanosti a inovací. Mezi největší projekty v této oblasti patří rozšíření a modernizace MŠ Baarova za 12 milionů korun, přestavba stávající hospodářské budovy v areálu MŠ Husitská za více než 7 milionů, nebo navýšení prostředků ve Fondu pomoci olomouckým dětem, kde je pro letošek k dispozici rekordních 9,2 milionu korun.

FOTO: archiv města

reklama