[OL]4you na

Pevnost poznání neučí, jak moudře stárnout, ale mládnout!

To si tak jdete jednou v pondělí do Pevnosti poznání a narazíte na kurz „Blízká setkání třetího věku“, který má seniory učit, jak moudře zestárnout. Podle nás se sem ale nechodí stárnout, nýbrž naopak mládnout...

Pevnost poznání neučí, jak moudře stárnout, ale mládnout!
ⓒ Eva Hobzová

Blízká setkání třetího věku probíhají v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání v Olomouci pravidelně v několika kurzích během roku. Hlavním impulzem pro vznik tohoto projektu byla skutečnost, že věk lidského dožití se v posledních letech výrazně zvyšuje. Znamená to ale, že každý před sebou tak máme kolem 20 až 30 let „seniorského věku“, během něhož přichází výrazný a významný zlom v životě. Utlumí se společenské, psychické a fyzické aktivity, které byly přirozenou a nutnou součástí produktivního věku, a začíná období vytouženého „zaslouženého odpočinku“. Další negativní zprávou také je alarmující nárůst různých forem stařecké demence, zvláště Alzhaimerovy nemoci, nebo neustále se zvyšující počet kriminálních činů zaměřených na starší lidi. „Starší věk s sebou přirozeně nese úbytek fyzických sil a má vliv i na kognitivní funkce mozku, především paměť, rychlost zpracovávání informací, rychlost rozhodování. Zhoršuje se prostorová orientace, stabilita těla, objevují se bolesti kloubů. Ale ne bezvýhradně a nutně. Mnohému lze včas zabránit, předejít a zpomalit tak obtíže, které s sebou věk přináší. Proto přicházíme s naším projektem, který se zaměřuje přesně na tuto problematiku – fyziologii lidského těla, mozek a jeho poznávací funkce (především paměť) a tělo – tedy hybnost, stabilita, zpevnění, relaxace, fyzioterapie,“ představila projekt jedna z jeho zakladatelek, Naďa Žondrová ze spolku Pro poznání, z.s., která se bohužel nedožila stále vzrůstajícího zájmu o kurz.

Obsah kurzu

Účastníci se během lekcí dozvídají, jak se efektivně učit novým věcem, trénovat mozek, zdravě jíst, cvičit nebo ovládat žonglovací míčky. Programový cyklus je určen primárně pro střední a starší generaci. Specializovaní lektoři je zábavnou kreativní formou provádějí třemi tematickými oblastmi, kterými jsou: 1) Fyziologie aneb jak (ne)funguje naše tělo (vyučuje lektorka Ivana Fellnerová), 2) Trénování paměti a mozkový jogging (lektor Martin Král) a 3) Pohyb pro zdraví (lektorka Lenka Fasnerová). Naše redakce se zúčastnila všech tří oblastí, aby zjistila, o čem jednotlivé hodiny jsou a proč by mohly být přínosné...

Fyziologie

Lekci o tom, jak funguje a nefugnuje naše tělo, vede odborná asistentka z Univerzity Palackého v Olomouci (tam přednáší na Přírodovědecké a Lékařské fakultě), RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Nemyslete si ale, že jen zasypává účastníky kurzu nezáživnou teorií. Lekce probíhá přímo u exponátu centrálního mozku. „Mozková tkáň se skládá z neuronů,“ a v rukou názorně ukazuje nohatou buňku se spoustou výběžků, kterými neurony přijímají signály ve formě neurotransmiterů a posílají je potom k nám... Přecházíme k dalšímu exponátu, který znázorňuje mozkové obaly – od vlasů přes kůži, kost a okostici, která kost vyživuje, a pod ní mozkové pleny, které mohou dostat zánět, pokud se tam dostane virus nebo bakterie... Pátráme v paměti, zda nás tohle učivo na střední škole taky bavilo jako při této lekci – informace totiž vsakujeme jako houby a chceme znát další detaily. Ten Komenský měl přece jen pravdu, když říkal: „Škola hrou.“ Cévní systém očividně pracuje poctivě a přivádí k neuronům v naší mozkové tkáni všechny potřebné látky, především kyslík a glukózu...

Trénování paměti a mozkový jogging

Další část kurzu má na starost paměťový trenér, Mgr. Martin Král. Rozdává účastníkům podklady a všichni společně se vrháme do prvního úkolu – máme na obrázku najít tři rozdíly. Tohle jsme milovali už v Mateřídoušce a podobných dětských časopisech. Uvědomujeme si ale najednou, proč si vlastně už tolik nehrajeme – tohle jsou pro lidský mozek opravdu skvělé úkoly, které ho neustále trénují... Martin Král nás zasvěcuje do tajemství různých mnemotechnik a vysvětluje, že mozek nejvíce miluje šťavnaté informace, jako jsou drby a klepy – ty si totiž nejlépe pamatujeme. Je to z důvodu, že tyto informace nejlépe působí na emoční složku... Pak se ještě učíme techniku Loci a zkoušíme, jak si zapamatovat kalendář. Na závěr hodiny lektor doporučuje ještě skvělé cvičení mozku pro lenochy: „Vyberte si nějaký svůj oblíbený seriál nebo dokument, pohodlně se usaďte  a pozorně ho sledujte. Po skončení bude vaším úkolem povyprávět, kdo byl v první scéně, v jakém prostředí se scéna odehrávala, jaká byla hlavní myšlenka rozhovoru a o co šlo v celém díle. Zkrátka někomu blízkému program převyprávíte.“ Pokud ovšem někdo preferuje knihy, může to udělat i s povídkovou knihou. Tohle cvičení skvěle zlepšuje jazyk i gramotnost (moc by se hodilo i středoškolákům, kteří jsou zahlcení internetem, ale s informacemi už nijak nepracují).   

Pohyb pro zdraví

Pohybovou hodinu vede lektorka Mgr. Lenka Fasnerová a hned ze začátku se nás ptá, jak se staráme o své nohy. Vysvětluje důležitost péče o celé tělo (a samozřejmě o nohy, protože právě po nich chceme, aby nás nosily celý život). V tu chvíli si uvědomujeme, jak moc bychom na tento kurz sami chtěli chodit, a vlastně už teď!

Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání

Logickým propojením tří tematických oblastí (fyziologie, paměti a pohybu) prezentovaných interaktivní zábavnou a všem srozumitelnou formou vzniká unikátní vzdělávací celek, který účastníky nejen baví, ale v mnohém i překvapuje. Ukazuje navíc přirozenou cestu, jak zpomalit, či dokonce zastavit nástup neduhů, které s sebou věk může přinášet.

Programový cyklus Blízká setkání třetího věku obsahuje 12 týdnů setkávání v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Jednotlivé lekce probíhají každé pondělí vždy 3 hodiny, a to ve třech paralelních skupinách po 20-25 účastnících. Více informací najdete na www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory.cz

reklama