[OL]4you na

Pevnost poznání se otevírá školákům se zdravotním postižením

Pevnost poznání má nově v nabídce pro mateřské, základní i střední školy vzdělávací programy z oblasti matematiky, biologie, fyziky a geografie, které lektoři science centra přizpůsobili dětem s nejrůznějším druhem hendikepu.

Pevnost poznání se otevírá školákům se zdravotním postižením

Tým centra popularizace upravil stávající vzdělávací programy tak, aby je mohly navštěvovat také třídní skupiny žáků se zrakovým, sluchovým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Děti si například vyzkouší naprogramovat roboty, poznají zblízka horniny a sopky, objeví svět netopýrů nebo se formou hry seznámí s geometrií. Novinku pro školy již měli možnost vyzkoušet žáci ze základní školy pro sluchově postižené. "Navštívila nás skupinka dětí s kombinovaným postižením. Jedná se o poměrně specifickou a náročnou skupinu, protože každé dítě má své velmi individuální potřeby. Vše dobře dopadlo a paní učitelka byla velmi vděčná za další možnost oživit výuku dětí mimo budovu školy," řekla lektorka Klára Stixová, která má tyto výukové programy v Pevnosti poznání na starost.

Jeden z fyzikálních vzdělávacích programů navštívila i základní škola pro žáky se sluchovým postižením z Brna. Děti si například vyzkoušely naprogramovat robota. "Během programu jsme využívali tzv. prvky totální komunikace, při které s lektory spolupracovala paní učitelka a žákům vše překládala do znakového jazyka. V programu jsme museli udělat určité změny, například jsme mluvili v jednodušších větách, nebo jsme slovní povel doplnili obrázkem. Na dětech šlo vidět nadšení z nového prostředí a možností vyzkoušet si práci s něčím, co ve škole nemají," doplnila lektorka Anna Krčmářová, koordinátorka expozice Světlo a tma v Pevnosti poznání.

Ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci Martina Michalíková řekla, že pro děti se sluchovým postižením je důležité vzdělávání – a to i neformální – v jiném prostředí, než je škola. "Je to nezbytné pro to, aby si své zkušenosti ověřily, procvičily a zažily v praxi i vícekrát. Pasivní získávání vědomostí, na kterém často staví své další znalosti slyšící děti a vlastně všichni slyšící lidé, našim dětem v poznávání světa nesmírně chybí. Vše, co se neslyšící dítě dozvídá, je pro něj většinou zcela nové. V tomto opakování, procvičování, utvrzování se ve věci, zkušenosti či znalosti se staly možnosti Pevnosti poznání pro vzdělávání našich dětí nezastupitelné," popsala. Ona i její kolegové ocenili nejen obsahovou stránku programu, ale i zázemí popularizačního centra: !To, co pedagog dříve složitě sháněl, modeloval, kreslil či jinak vytvářel, Pevnost poznání nabízí ve skvělé kvalitě."

V Pevnosti se mohou vzdělávat budoucí učitelé
V Pevnosti poznání je většina lektorů z řad studentů Univerzity Palackého, často se jedná o studenty z pedagogických fakult. Ti mohou v science centru nabrat zkušenosti a dostanou se do přímého kontaktu s žáky s nejrůznějšími postiženími. "Věřím, že programy jsou obohacením nejen pro děti, ale i pro naše lektory. Během hodin s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami získají cenné zkušenosti, které mohou uplatnit při svých pedagogických praxích, popřípadě v budoucím povolání. Například v průběhu jednoho takového programu děti naučily naše lektory pár slovíček ze znakového jazyka," doplnila Klára Stixová.

Učitelé si mohou půjčit pomůcky
Pomůcky pro školy (hlavně elektronika) jsou často pro školy finančně těžko dosažitelné. Díky projektu plzeňské univerzity LabIR Edu si mohou učitelé v Pevnosti poznání vypůjčit sadu pěti termokamer, které se mohou hodit ve výuce i na terénních cvičeních. "Využití naleznou nejvíce v přírodovědných oborech, ale také v oborech technických, jako je třeba zahřívání materiálu při vrtání, zahřívání elektroniky apod. Kamery zapůjčujeme až na 22 dní. Díky tomuto systému kamery neleží většinu roku v kabinetu – učitelé je průběžně využívají dle náplně výuky," dodala Anna Krčmářová.

Inspiraci k pokusům mohou pedagogové čerpat přímo na stránkách projektu, kde lze set kamer také zarezervovat. Pevnost poznání půjčuje i tzv. netopýří výzkumnické batůžky, díky nimž je možné pomocí ultrazvukových detektorů lokalizovat a určit různé druhy netopýrů během terénních vycházek.

FOTO: Lucie Jarmarová

reklama