Po stopách našich předků

Poznejte a vyzkoušejte na vlastní kůži, jak se žilo před stovkami až tisíci lety. Vytipovali jsme pro vás výlety do nejzajímavějších muzeí pod širým nebem, kde na vás nečekají nudné vitrínky a exponáty, ale "živá" ukázka z dob našich předků.

Hana Došlová

Archeopark Chotěbuz, Moravskoslezský kraj
Tento archeopark se nachází na nejvýznamnější a nejlépe dokumentované archeologické lokalitě v Čechách – v blízkosti Českého Těšína. Archeopark byl budován jako replika původního slovanského opevněného hradiště z poloviny 8. století do 11. století. Uvnitř areálu uvidíte několik replik dobových staveb, archeologické nálezy a jejich funkční napodobeniny, jako jsou například výbava jízdních bojovníků a obchodníků s otroky, zbraně svědčící o násilném zániku hradiska, ale i předměty denní potřeby. Můžete si zde vyzkoušet lukostřelbu, mletí obilí, tkaní tkanic z přízí, psaní hlaholicí do voskových tabulek, vyrábění amuletů nebo třeba odlévání stop zvířat žijících v okolí hradiska. V kůži archeologů budete pátrat po nálezech nebo jen pozorovat krajinu a měřit stromy. www.archeoparkchotebuz.cz

Archeopark Všestary, Královéhradecký kraj
Přáli byste si zjistit a vyzkoušet na vlastní kůži, jak se žilo v pravěku? Pak je archeopark ve Všestarech nedaleko od Hradce Králové přesně pro vás. V unikátním komplexně fungujícím archeoparku naleznete vydařenou přehlídku pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů. Pro děti i dospělé návštěvníky jsou zde připraveny praktické ukázky různých pravěkých činností – jako jsou například drcení obilí, broušení kamenných seker, výroba keramiky, tkaní na pravěkých stavech nebo práce s replikami pravěkých seker. Najdete zde i budovu s několika výstavami a rozlehlý venkovní park se sídlišti doby kamenné, bronzové, železné nebo pravěkým pohřebištěm. V muzeu si nenechte ujít obří model pravěké krajiny, nalezené pravěké předměty, kostru mamuta a pravěkou jeskyni. V průběhu celého roku se navíc můžete zúčastnit různých doprovodných akcí. www.archeoparkvsestary.cz

Skanzen Přerov nad Labem, Středočeský kraj
Poznejte život ve staročeské chalupě od konce 18. do poloviny 20. století a připomeňte si skoro zapomenutá řemesla a sváteční kroje našich prababiček a pradědů v Polabském národopisném muzeu lidové architektury v Přerově nad Labem. K vidění tu je 32 objektů – z toho 7 chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. Dále pak stará škola, pěstěné zahrádky nebo třeba sušárna ovoce. Domečky jsou nádherně vybavené a nechybí ani figuríny v krojích. Těšit se můžete i na ukázky z včelařství, mlékařství, kovářství, na dílnu ševce, krejčího apod. Skanzen stojí navštívit také v dubnu a v prosinci, kdy se v celém areálu konají tradiční zvykoslovné výstavy „Jaro na vsi“ a „Vánoce“ s úžasnou atmosférou. www.polabskemuzeum.cz

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj
Asi nejznámější skanzen u nás najdete v Rožnově pod Radhoštěm. Rozsáhlý areál Valašského muzea v přírodě se řadí mezi  největší a nejstarší středoevropská muzea a vy zde můžete poznat Valašsko takové, jaké bylo v době před sto a více lety. Ve třech expozicích je rozmístěno téměř 100 památkových objektů. Do nejstaršího areálu Dřevěného městečka byly přeneseny domy z rožnovského náměstí, později dostavěný kostel, zvonice a další hospodářské stavby. Druhým areálem je nejrozsáhlejší Valašská dědina připomínající život v beskydských vesnicích. Třetím areálem je Mlýnská dolina, která je převážně přehlídkou vodou poháněných mechanismů. I zde se celý rok pořádají nejrůznější akce – jarmarky, festivaly, předvádění tradičních řemesel a lidových obyčejů i ochutnávky valašských specialit. www.vmp.cz

Archeopark Prášily, Plzeňský kraj (momentálně uzavřeno)
V archeologicke vesničce v šumavské vesničce Prášily se podrobně seznámíte s životem Keltů, žijících na našem území v 6. století před naším letopočtem. Vedle prohlídky různých nálezyů se zde můžete zúčastnit programu „jak žili Keltové“ a vyzkoušet si svou zručnost u keltských řemesel, jako jsou např. pečení placek, mletí mouky, rozdělávání ohně, výroba šperků, sekání dřeva keltskou sekerou nebo souboje dřevěnými meči. Pravidelně se zde pořádají různé akce pro veřejnost s keltskou tematikou. www.archeoparkprasily.cz

Země Keltů, Pardubický kraj
Centrem Země Keltů nacházejícím se na území města Nasavrky a v jeho blízkém okolí tvořené nádhernou přírodou Železných hor se stal skanzen inspirovaný keltským oppidem – pravěkým městem, jehož pozůstatky se nachází nedaleko Nasavrk v obci České Lhotice. Naučná stezka, skanzen, keltská expozice na zámku v Nasavrkách i další aktivity nestojí samostatně, ale jsou začleněny do rodiny projektů a aktivit kolem Země Keltů. Nasavrcký renezanční zámek ve svých útrobách ukrývá expozici „Kdo byli Keltové?“ a představuje řemesla, formy pohřbívání, náboženství, oppidum, druhy bydlení, tipy zbraní a šperků a mnohé další informace. Skoro desetikilometrový okruh s dvaceti naučnými tabulemi se vine krajinou Železných hor a provede vás přírodní rezervací Krkanka, areálem bývalého keltského oppida, a poté kolem rozhledny Boika zpět do Nasavrk. zemekeltu.cz

Archeologický skanzen Modrá, Zlínský kraj
Skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu u Uherského Hradiště. Ukazuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Máte zde možnost nejen shlédnout jak žili Slované, ale i vyzkoušet si dávná řemesla, ochutnat speciality, shlédnout původní plodiny, keře i stromy. Děti mohou pozorovat volně pobíhající prasátka, kozy, slepice, ovečky nebo oslíka. Ve skanzenu pravidelně probíhají naučná představení, programy, slavnosti, pokusné tavby kovů, výroba keramiky, zemědělskáu výrobou i neustále prováděný archeologický výzkum. Starší děti mají možnost zkusit si lukostřelbu a spoustu dalších věcí. www.archeoskanzen.cz

Archeopark Liboc, Praha
V archeologickém parku situovaném na západním okraji Prahy shlédnete stavby, jejichž pozůstatky byly odhaleny při archeologickém výzkumu předlokačního sídelního areálu u pražského kostela sv. Petra na Poříčí. Jedná se o dvouprostorový obytný dům a další pozdně středověké zemědělské usedlosti. Je zde k vidění i keramická a chlebová pec, tkalcovská dílna s funkční replikou středověkého tkalcovského stavu, nebo rekonstruovaný šlapací soustruh na dřevo. Za použití replik původních nástrojů a zařízení si sami vyzkoušíte řadu každodenních činností našich předků. Archeologický park pořádá programy a akce pro školy, mládež i širokou veřejnost.

#děti #výlety

reklama

smartregion
Další články