[OL]4you na

Průvodce zápisem. Díl 2.: školy

Máte doma předškoláka, který jde letos k zápisu? Přečtěte si, jak zápis do 1. třídy probíhá, co by měl budoucí prvňáček ovládat, jak zažádat o odklad, nebo jak je to se spádovostí škol.

Průvodce zápisem. Díl 2.: školy

Začneme výběrem školy. Jak se bude dítěti líbit v jeho budoucí škole líbit, zjistíte díky dnům otevřených dveří a dalším školním aktivitám, které je možné před zápisem absolvovat. Navštivte několik škol a náhledněte do výuky, ptejte se na vše, co vás zajímá a bedlivě pozorujte okolí. 

Zápisy do 1. třídy probíhají během celého dubna. Přesný termín zápisu na vámi vybrané základní škole a seznam toho, co máte mít s sebou, najdete na webových stránkách konkrétní školy nebo nástěnce před školou. Pokud vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovuje, domluvte si náhradní termín. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte, váš občanský průkaz, cizinci cestovní pas a povolení k pobytu. Pokud mělo v loňském roce dítě odklad, vemte s sebou rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. V případě, že žádáte o odklad, přineste vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení z pedagogicko – psychologické poradny. Určitě budete potřebovat předvyplněnou Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání.

Základní školu si můžete vybrat podle svého uvážení. Můžete se nechat zapsat na více škol najednou. Ředitel školy ovšem přednostně přijme děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti, aníž by překročil kapacitu školy. Po zápisu bude seznam přijatých žáků pod registračními čísly zveřejněn na nástěnce při vstupu do školy a na webových stránkách školy.

Co by měl umět předškolák k zápisu? Čeho si někdy nevšimnou rodiče, učitelkám v mateřské škole neunikne. Například sledují, zda dítě drží správně tužku. Správný úchop tužky je opravdu důležitý, a také to, zda dítě zná přibližné proporce lidského těla, jestli nekreslí ruce dlouhé až po kotníky ap. V každém případě by dítě mělo znát své jméno, jména rodičů, sourozenců, datum narození a adresu bydliště. Mělo by být samostatné, zvládnout sebeobsluhu jak v oblékání, tak i v přípravě na hodinu, umět udržet pozornost po delší dobu, pracovat samostatně i ve skupině. Mělo by umět pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se a být trpělivé. Vedle správného úchopu tužky, by mělo umět pracovat s lepidlem a nůžkami.

V případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky, budete muset s potomkem navštívit  pedagogicko-psychologickou poradnu. Výsledky vyšetření budou ale pouze doporučením, konečné rozhodnutí je na vás. Dostatečnou zralost k nástupu do 1. třídy prokonzultujte také s učitelkami v mateřské škole.
V pedagogicko – psychologické poradně se mapuje úroveň zrakového a sluchového vnímání, výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba, vyjadřování, úchop tužky, vedení linií, volná kresba, obkreslování, překreslování dle předlohy, oblast předčíselných představ, prostorové orientace, pozornost a pracovní zralost, emoční zralost a schopnost adaptability, paměť a všeobecný přehled a vědomosti. Vyšetření trvá zhruba dvě hodiny a probíhá bez přítomnosti rodiče. Pokud dítě odloučení nezvládá, rodiče jsou přítomni, dokud strach dítěte neodezní.

reklama