[OL]4you na

U radnice roste socha svaté Pavlíny. Víte, kdo byla patronka Olomouce?

Už v pátek bude na Horním náměstí dokončena socha svaté Pavlíny. Aby mohla vzniknout, je třeba třiatřicet tun písku a čtyři šikovné ruce. Po loňské premiéře, kdy jsme u radnice obdivovali Marii Terezii, letos umělci Václav Lemon a Marian Maršálek ztvárňují právě patronku města - svatou Pavlínu. Víte, jak a kdy se svatá Pavlína stala patronkou Olomouce a jaké výročí si letos připomínáme?

U radnice roste socha svaté Pavlíny. Víte, kdo byla patronka Olomouce?

Svatá Pavlína je patronkou města od 23. října 1623. Olomouc tehdy sužovala morová epidemie a uspořádaný prosebný průvod s jejími ostatky pomohl mor zažehnat. Ostatky sv. Pavlíny jsou uloženy v chrámu sv. Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ke cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je součástí Svátků města, které se letos konají od 2. do 4. června. A právě v pátek 2. června bude socha z písku dokončena a v 18:00 se uskuteční průvod ke cti patronky. Více zde.

Jak se z mučednice stala patronka Olomouce
Svatá Pavlína pocházela z Říma, kde byla společně se svými rodiči umučena. Pro přijetí křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou Kandiou byly ukamenovány. Jezuita P. Mikuláš Lancicius přinesl roku 1623 do Olomouce ostatky svaté Pavlíny z římských katakomb. Když ve městě zuřil mor, který si vyžádal přes sedm tisíc obětí, uspořádala městská rada na návrh dómského arcijáhna Juila Caesara Gianniniho de Pisauro 8. října 1623 prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623 Pavlínu za patronku Olomouce. V letošním roce si tedy připomínáme 400 let od této pro město významné události.

Svatá Pavlína byla vzývána i v letech 1626, 1633, 1634, 1637, 1675 a 1715. Největší průvod se konal právě v roce 1715 za zuřícího moru, na který upomínají dva sloupy – sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a Mariánský morový sloup na Dolním náměstí, jehož třísté výročí bude během oslav rovněž vzpomenuto.

Socha jako dvojí připomínka
"Svatá Pavlína dává pít vodu z lampy, která byla přivezena s jejími ostatky z Říma, Olomoučanům stiženým morovou epidemií. Mnozí, kteří se napili, se uzdravili," popsal skicu pískové sochy vznikající na Horním náměstí Václav Lemon. Marian Maršálek pracuje na druhé straně sochy, kde tvoří již zmíněnou připomínku třístého výročí Mariánského sloupu z Dolního náměstí.

Proti dešti ochrání sochu vysokou čtyři metry, se základnou 3 x 2,5 metru, speciální postřik. Pokud to počasí dovolí, měla by na Horním náměstí stát až do konce září.

reklama