UMĚNÍ OLOMOUCE: Bývalý klášter klarisek

Jednou z dominant náměstí Republiky v Olomouci je bývalý klášter klarisek, ve kterém od roku 1959 sídlí Vlastivědné muzeum. Ale kdo z vás se někdy při čekání na tramvaj pozastavil nad historií tohoto místa?

Gabriela Kodysová

Klášter byl podle pověsti založen Kunhutou ze Žerotína ve 40. letech 13. století vedle špitálu sv. Ducha na Předhradí. První písemná zmínka o olomouckém klášteře klarisek pochází z roku 1298 z listiny krále Václava II. Celý objekt ve stylu rané gotiky byl ovšem dokončen již roku 1250, téměř o půl století dříve. Listina dokládající tento letopočet byla dokonce objevena v jednom ze základních kamenů, který se našel při barokní přestavbě. K té došlo ve druhé polovině 18. století, kdy celý areál získal svoji dnešní podobu. Stavitelem byl olomoucký zednický mistr Matěj Kniebandl (1702-1777).

Kostel sv. Kláry projektoval stavitel Václav Beda – kostel ovšem fungoval velmi krátce (od roku 1780 do roku 1782). Interiér svatostánku byl po zrušení vyzdoben malbami Františka Wagnera. Klášter klarisek byl v podstatě poslední významnější církevní barokní stavbou na území města Olomouce.

V souboru dvoupatrových budov s vnitřním dvorem je největším prostorem klášterního komplexu právě kostel sv. Kláry s hlavním vstupem z náměstí. Areál společně s jezuitským konviktem (dnes Umělecké centrum UP), budovou koleje (dnes Vojenský správní archiv) a kostelem Panny Marie Sněžné tvořily tzv. olomouckou jezuitskou čtvrť.

Po zrušení jezuitského řádu patentem císaře Josefa II. v roce 1782 byl klášter využíván c.k. studijním fondem – v kostele byla umístěna univerzitní studijní knihovna a ve zbytku objektu kasárny, od roku 1879 se stal novým vlastníkem vojenský erár. V r. 1907 bylo do kostela místo knihovny přestěhováno Muzeum arcivévody Ferdinanda se svými přírodovědnými a egyptskými sbírkami. Tak tomu bylo až do zmíněného roku 1959, kdy objekt získalo do své správy Vlastivědné muzeum, které sem umístilo muzejní sbírky a část odborných pracoven.

Dalším objektem využívaným Vlastivědným muzeem v Olomouci je bývalá školní budova jezuitské univerzity na Denisově ulici. Jedná se o trojkřídlou stavbu zbudovanou v rozmezí let 1701-1708. Za duchovního autora architektonického řešení této velkoryse koncipované budovy bývá tradičně považován Giovanni Pietro Tencalla (1629-1702), ačkoliv se v poslední době stále více uvažuje také o Domenicu Martinellim (1650-1718).

Vlastivědné muzeum v Olomouci vzniklo v roce 1883, kdy byl založen Vlastenecký spolek muzejní, který současně zřídil své spolkové muzeum jako první české muzeum na Moravě. Mezi hlavní zakladatele muzea patří například významný archeolog a antropolog Jindřich Wankel (1821-1897), spisovatel a vlastivědný pracovník Jan Havelka (1839-1886), slezský buditel a historik Vincenc Prasek (1843-1912) a vlastenecký kněz a etnograf Ignát Wurm (1825-1911).

#klášter klarisek #umění olomouce #vlastivědné muzeum

reklama

esmedia - vývoj a marketing
Další články