[OL]4you na

Dnes v Olomouci začínají Dny židovské kultury

Letošní čtrnáctý ročník Dnů židovské kultury Olomouc proběhne od 11. do 22. října a ponese se v duchu motta Košer je košer.

Dnes v Olomouci začínají Dny židovské kultury

Pravidla kašrutu určují, co je a není košer. Netýkají se však jen rituální porážky zvířat či toho, co mají Židé povoleno jíst. Jde o široký koncept etiky stravování a přístupu k životu obecně, který zdaleka přesahuje hranice judaismu.

„Akci po celá léta budujeme v naději, že židovská minulost a přítomnost je důležitou součástí našeho města. Snažíme se ji přibližovat divákům ve všech možných odstínech a spektrech, protože židovský kulturní okruh je stále nesmírně inspirativní jak z hlediska duchovního, tak kulturně-historického,“ vysvětluje dramaturg festivalu Alexandr Jeništa.

Festival se nebude zabývat pouze gastronomickou rovinou tématu, nýbrž se pokusí přiblížit obecnější rozměr „života podle pravidel“. Na programu je výstava fotografií, série divadelních představení, scénických a autorských čtení, filmové projekce i ochutnávka tradičních pokrmů gefilte fiš a šoulet. „Přehlídku zahájí v pondělí 11. 10. vernisáž fotografií Jindřicha Buxbauma v Uměleckém centru UP,“ říká Alexandr Jeništa. Výstava Sedmero požehnání zachycuje setkání Židů nejrůznějších směrů u hrobů sedmi významných učenců, rabínů a cadiků při příležitosti takzvaných járcajtů (výročí smrti). „Na vernisáž naváže v Divadelním sále scénické čtení ze stejnojmenné fotografické knihy, již judaista a historik Daniel Soukup doplnil příběhy jednotlivých významných osobností. V režii Tomáše Soldána účinkují Jaroslav Achab Haidler, Petr Kubes a Michal Bumbálek,“ uvádí.

O den později program přinese přednášku dvou rabínů na téma kašrut v České republice, ve světě a v Izraeli. Rozhovor spolu následně povedou brněnský rabín Menaše Kliment a jeho protějšek Eiran Davies z Londýna. Gastronomii se věnuje i další přednáška o Aškenázské kuchyni, při níž budete moci ve středu 13. 10. v sále Mozartea v Arcidiecézním muzeu ochutnat i tradiční pokrmy haličské kuchyně gefilte fiš a šoulet. Autorka přednášky Karolina Kašeová pak ještě večer vystoupí v Divadelním sále Uměleckého centra UP s kapelou Mi Martef a repertoárem složeným z moudrých i rozverných židovských písniček.  

Tématu košer se věnuje i filmová sekce. Dokument Košer pláž se zabývá speciální pláží pro ženy z ortodoxních židovských rodin, která splňuje košer pravidla. Snímek Lámání chleba zase přináší pohled na jídlo a gastronomii jako na nástroj překonávání sociálních a náboženských bariér. Ve spolupráci s festivalem Divadelní Flora pak přehlídka představí Divadelní spolek JEDL a jeho expresivní miniaturu Malý stvořitel v hlavní roli s Karlem Dobrým. „Tvůrci se inspirovali životem a dílem Franze Kafky a Karel Dobrý za jeho ztvárnění obdržel Cenu kritiky 2020 za nejlepší herecký výkon,“ doplňuje Jeništa.

Součástí Dnů židovské kultury jsou i autorská čtení. Při prvním z nich můžete zažít autentickou recitaci současné izraelské básnířky Orit Gidali. Festival zakončí v pátek 22. 10. autorské čtení vrchního zemského rabína Karola Sidona, který představí svůj nový překlad výkladu Tóry s názvem Kapitoly rabiho Eliezera.   

Více informací najdete na www.muo.cz/dzko

 
STRUČNÝ PROGRAM – DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC 2021

po | 11. 10. | 17.00 hodin | Umělecké centrum UPOL (barokní chodba) | VSTUP VOLNÝ Jindřich Buxbaum: Sedmero požehnání, vernisáž Výstavu zahájí fotograf Jindřich Štreit a potrvá do 31. 10. 2021.

po | 11. 10. | 19.00 hodin | Divadelní sál, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ Sedmero požehnání, scénické čtení z knihy Jindřicha Buxbauma a judaisty a historika Daniela Soukupa čtou Jaroslav Achab Haidler, Petr Kubes a Michal Bumbálek.
út | 12. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ Rabi Menaše Kliment (Židovská obec Brno) a rabi Eiran Davies (Londýn), přednáška, debata Přednáška a navazující debata na téma kašrut v ČR – ve světě / v Izraeli.
út | 12. 10. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ Kosher Beach (Košer pláž), Filmová sekce I. (Izrael 2019 | režie Karin Kainer)
út | 12. 10. | 20.30 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ Breaking Bread (Lámání chleba), Filmová sekce II. (Izrael 2020 | režie Beth Elise Hawk)
st | 13. 10. |16.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ Dokud nás gefilte fiš nerozdělí, přednáška Na přednášce Karoliny Kašeové a Alžběty Glancové ochutnáte i tradiční pokrmy gefilte fiš a šoulet.
st | 13. 10. | 19.00 hodin | Divadelní sál, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ Mi Martef, koncert První plzeňský kosmopolitně-liberální klezmer band, jehož název v překladu zní „Ze sklepa“, se zaměřuje na moudré i rozverné židovské písně.
čt | 14. 10. | 16.30 hodin | Filmový sál UPOL | VSTUP VOLNÝ  Orit Gidali a Marcela Sulak, autorské čtení Moderované autorské čtení současné populární izraelské autorky Orit Gidali a její překladatelky do angličtiny Marcely Sulak. Simultánní překlad Kristýna Adámková a Veronika Sejkorová.
čt | 14. 10. | 19.00 hodin | Divadelní sál, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ  Ušpizin (Hosté), Filmová sekce III. (Izrael 2004 | režie Gidi Dar) 
PÁ | 15. 10. | 19.00 hodin / SO | 16. 10 | 17.00 hodin / NE | 17. 10. | 16.00 hodin | MOZARTEUM Divadelní spolek JEDL (Praha) Malý stvořitel / Der kleine Fratz, divadlo Chameleonsky proměnlivý Karel Dobrý jako „nesnesitelný fracek“ i senzitivní tvůrce v expresivní i humorné miniatuře Egona Tobiáše inspirované životem a dílem Franze Kafky.
po | 18. 10. | 16.00 | ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC | VSTUP VOLNÝ, REZERVACE NUTNÁ Workshop pečení chaly, workshop  Příprava speciálního chleba, který aškenázští a sefardští Židé pečou na sváteční a šabatové hostiny. Rezervace na ivana.cahova@upol.cz
pá | 22. 10. | 16.00 | DIVADELNÍ SÁL, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ, REZERVACE NUTNÁ  Karol Efraim Sidon: Kapitoly rabiho Eliezera (Pirke derabi Eliezer), autorské čtení Svůj nový překlad výkladu Tóry (midraš) představí vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon.

reklama