[OL]4you na

Fotografie Jindřicha Štreita vzdávají hold profesi všeobecné sestry

Pocta náročné profesi všeobecné sestry. To je ve zkratce základní cíl výstavy fotografií Jindřicha Štreita s názvem Jsem sestra, která bude mít premiéru od 7. ledna 2020 do 31.ledna 2020 v olomoucké Galerii Šantovka.

Fotografie Jindřicha Štreita vzdávají hold profesi všeobecné sestry
Jsem sestra - výstava

Putovní expozice, jejíž vznik inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, je hlavní českou akcí v rámci celosvětové kampaně Nursing Now, která v květnu příštího roku vyvrcholí připomínkou 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale.

Jindřich Štreit fotografoval sestry v reálných pracovních situacích po dobu od května do července 2019. Na různých klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Šternberk, Vsetínské nemocnice a v Hospicu Sv. Lukáše v Ostravě. Vzniklo více než čtyři tisíce snímků, z nichž pořadatelé vybrali na výstavu 24 fotografií. „Oslovili jsme profesora Štreita proto, že je to člověk se srdcem na dlani a fotí život takový, jaký je. Všechny pořízené fotografie jsou velmi důvěrnými obrazy z každodenní práce zdravotních sester, například na dětské klinice, operačních sálech, na oddělení geriatrie, v porodnici nebo na urgentu. Výběr finálního souboru proto nebyl vůbec jednoduchý. Snažili jsme se, aby výstava poskytla divákům komplexní pohled na pestrou, ale nelehkou praxi nelékařského nemocničního personálu,“ popisuje projekt Jsem sestrajeho garantka Mgr. Libuše Winklerová z olomoucké pobočky Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester.

Výstava fotografií Jindřicha Štreita je hlavní akcí české účasti na kampani Nursing Now. Globální projekt pod hlavičkou The International Council of Nurses a World Health Organization má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Partnery projektu v České republice jsou Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání - Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Česká asociace sester - Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester, koordinátorka Nursing Nursing Czech Republic), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Ministerstvo zdravotnictví ČR - Alice Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky), Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků - Tomáš Válek (předseda POUZP) a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester- Jana Maňhalová (prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester). Patrony pro Českou republiku jsou Štefan Margita a Hana Zagorová. Kampaň Nursing Now běží již od roku 2018 a 12. května příštího roku vyvrcholí při příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. 

Premiéru bude mít výstava Jsem sestrav olomoucké Galerii Šantovka. Vernisáž se uskuteční v úterý 7. ledna 2020 ve 14 hodin za účasti autora, zástupcůpartnerů, studentů a představitelů vysokých a středních škol s výukou pro povolání sestry, dále zaměstnanci nemocnic a členové vedení olomouckého kraje. Záštitu nad výstavou v Olomouci převzali hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, rektor UP v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. a děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D, kteří vernisáž zahájí. Z Olomouce výstava zamíří postupně do Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a její poslední zastávkou bude Praha.

Garantem výstavy je Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Jde o nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství. Programem spolku je podpora vědeckého ošetřovatelství v rámci výkonu povolání sestry, zvyšování profesních, právních a ekonomických prosperit spojených s výkonem povolání vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ošetřovatelství (www.svvs.cz).

TZ

reklama