Jak prožijete Den bez výtahů? My na schodech!

Zítra je mezinárodní den bez výtahů. Jak ho ale správně oslavit? Nechte se inspirovat pohybem a berte schody útokem!

Redakce [OL]4you

Mezinárodní den bez výtahů / No Elevators Day

25. dubna 2018 proběhne na celém světě No Elevators Day, tedy den bez výtahů. Kde se ale vůbec tato myšlenka vzala? Od zrodu myšlenky v roce 2015 se do akce zapojilo více než 4000 eventů, budov a firem... Iniciativa má za úkol poukázat na možnost pohybu i v pracovním dni, převážně velmi vytíženým osobám. Cíle je jednoduchý – místo používání výtahů zkrátka chodit po schodech.

ISCA (mezinárodní asociace sportu a kultury) a její partneři vyzývají všechny občany, organizátory, instituce a společnosti, aby uzavřeli alespoň některé výtahy a tím tak povzbudili jejich návštěvníky, zaměstnance a zákazníky, aby šli po schodech. Celá aktivita by měla probíhat v příjemné a lidské atmosféře: „Chceme poukázat na to,  jak málo stačí, abychom udělali něco pro své zdraví.“

Nízká úroveň pohybové aktivity v Evropě

59 % evropské populace uvádí, že nesportuje nebo že sportuje jen velmi zřídka (Eurobarometer 2014). World Health Organisation (WHO) zmiňuje: „Nedostatek tělesné aktivity je mnohem nebezpečnější než např. kouření. Pohybová neaktivita je čtvrtým hlavním rizikovým faktorem globální úmrtnosti. Šest set tisíc lidí ročně v Evropě umírá i v důsledku nedostatečné pohybové aktivity.“ Odhadovaný ekonomický dopad  z nedostatku nebo absence pohybové aktivity je približne 300 €  za rok na osobu.  Globálně to dělá přibližně 152  miliard € ročně.

Chůze po schodech

Zdolávání schodů spálí 2x více kalarií než chůze po rovině. Vyžaduje asi 8-11 kcal za minutu (v závislosti na hmotnosti člověka) – což je víc než jiné podobné nenáročné pohybové aktivity. Osoba vážící 70 kg spálí 30 kalorií za den, pokud třikrát vystoupá dvě poschodí. Pokud vystoupáte víc než 55 poschodí za týden, výrazně se sníží rizika vyvolávané neaktivitou, zpevní se kosti, svaly i šlachy, sníží se hmotnost. Chůze do schodů se také často spojuje s „dobrým cholesterolem“ a jeho pozitivním účinkem na zdravotní stav. Když denně vystoupáte dvě poschodí, můžete zhubnout až 2,5 kg za rok!

Chození po schodech nevyžaduje žádné speciální vybavení ani přípravu – a mimo to je to čistě „zelená“ aktivita, protože nepotřebuje žádnou další energii zvenku. Pro lenochy může být zajímavá motivace, že chůzí po schodech mohou za celý den nasbírat doporučených 30 minut minimální pohybové činnosti. A nakonec, chůze po schodech vám může zajímavě ušetřit i čas – je totiž dokázané, že v budovách, které mají méně než 7 poschodí, jsou schody nejrychlejší cestou! Především během ranní a odpolední špičky. 

Zapojte se tedy i vy do Dne bez výtahů a zítra, ve středu 25. dubna 2018 se přidejte ke statisícům lidí na celém světě, kterým není jejich zdraví (a zdraví lidí v jejich okolí) lhostejné. Domluvte se s majiteli budov a alespoň na nějakou dobu uzavřete výtahy – označte uzávěrku logem No Elevators Day a vysvětlete lidem, o co se jedná.

Více informací najdete na webu.

#výtah #sport #no elevators day #zdravý životní styl #den bez výtahů

reklama

Golf Resort Olomouc
Další články