[OL]4you na

Peter Vanek & Nadace pro výzkum rakoviny ČR

Nadace pro výzkum rakoviny působí v České republice již 20 let, ale mnozí ji znají pouze pod názvem „Rakovina věc veřejná“. Čím se konkrétně zabývá, kteří vědci a odborníci za ní stojí a proč by nás to všechno mělo zajímat, o tom všem jsme si povídali s Peterem Vanekem, ředitelem nadace.

Peter Vanek & Nadace pro výzkum rakoviny ČR

Vedení nadace v nedávné době název změnilo proto, aby lépe vystihoval podstatu toho, čemu se věnují. Nadace jako jediná v České republice systematicky zaměřuje svoji činnost primárně na podporu výzkumu rakoviny a s tím spojených aktivit a projektů. Nadace obdobného formátu fungují všude ve světě a zabývají se hlavně zabezpečováním finančních prostředků, které potom vkládají do výzkumných projektů, s cílem napomáhat zlepšování prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. 

V České republice působí různé nadace, mnohé jsou zaměřené na pomoc jednotlivcům. „Nadace pro výzkum rakoviny ČR je organizací, která se snaží pomáhat celé komunitě, neboť pouze kvalitní a kontinuální výzkum může vést ke zlepšování preventivních, diagnostických a léčebných postupů a může změnit osudy našich pacientů. Nárůst počtu nádorových onemocnění je alarmující, roste přibližně o 20 % každých deset let. Takže je snadné si spočítat, že rakovina se bude týkat každého druhého z nás, a to už v roce 2030. Právě proto chceme oslovit celou společnost a otevřít téma onkologie a podpory výzkumu nejen na úrovni velkých dárců, ale i jednotlivců, tak jako je tomu ve většině vyspělých zemích,“ zmiňuje Peter Vanek, ředitel Nadace pro výzkum rakoviny ČR.

Každý z nás je důležitý, každý může pomoci už proto, že s tímto onemocněním se opravdu každý z nás setkal – buď osobně nebo u někoho blízkého, např. v rodině. „Zároveň si klademe za cíl detabuizovat téma rakoviny a ukázat, že to nemusí být zákonitě smrtelná nemoc, vždyť polovina nemocných se z ní již dnes vyléčí. Proto se snažíme o vzdělávání společnosti, snažíme se jí přiblížit, co výzkum obnáší. Z osobní zkušenosti vím, že lidé neradi mluví o onkologických chorobách a zaručeně se tímto tématem dá pokazit téměř jakákoliv situace.“

Mnoho lidí se neorientuje v základních pojmech týkajících se prevence nádorů, ani se nezúčastňuje národních preventivních onkologických programů, které pro ně organizuje stát v rámci zdravotního pojištění. V jiných státech to není obvyklé – tam si většinou prevenci rakoviny musí občané zaplatit nebo si připlatit k pojištění. „Zdá se mi, jako by mnozí z nás strkali hlavu do písku před tímto tématem, nicméně 90 000 nově diagnostikovaných případů zhoubných nemocí ročně v České republice jasně ukazuje, že to je celospolečenský problém a jedině kvalitní výzkum může být relevantním protivníkem v boji s touto zákeřnou chorobou. V České republice je v současnosti několik vynikajících vědeckých center a pracovníků, ať už domácích, nebo ze zahraničí, kteří jsou schopní vysoce intelektuální práce. Udržet si tyto lidí a pomáhat zlepšovat podmínky pro jejich práci je také jedním z cílů naší nadace,“ dodává ředitel Nadace pro výzkum rakoviny.

Vznik a úspěchy nadace

Nadaci založil v roce 1997 prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., dětský onkolog, spoluzakladatel dětské onkologie v ČR a emeritní přednosta Dětské kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Dalším zakladatelem je Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD., který je ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP v Olomouci, jednoho z největších a nejmodernějších center na výzkum nádorů v České republice. „Lze říct, že zakladatelé nadace jsou uznávanými odborníky na onkologii a výzkum rakoviny, který je jejich hlavní kariérní náplní. Osobně mne velmi těší fakt, že nejen zakladatelé, ale i celá správní rada naší nadace je tvořená odborníky, kteří poskytují nadaci při naplňování svého poslání odbornou podporu,“ zmiňuje Peter Vanek.

Za 20 let své existence se nadace spolupodílela (a stále spolupodílí) na mnoha významných projektech – nakoupila přístrojové vybavení do různých laboratoří, podílela se na organizování odborných konferencí a seminářů, na které se snaží vždy zabezpečovat účast mezinárodně uznávaných vědců a lektorů. „Organizovali jsme také mnohé společenské akce, akce pro pacienty s názvem ,Pošli příběh‘, kde si nově diagnostikovaní pacienti mohli přečíst příběhy lidí s podobným osudem. Organizujeme také akce pro neodbornou veřejnost, kde mají pacienti a všichni, kdo se zajímají o výzkum nádorů, možnost diskutovat s onkology a vědci o různých tématech, jako např. alternativní metody léčby, personalizovaná léčba v onkologii a podobně. Setkali jsme se s velmi pozitivními ohlasy na takováto diskusní setkání a dny otevřených dveří na klinických i výzkumných pracovištích,“ vyjmenovává ředitel.

Primárně se zde ale zabývají podporou vědy, kde výsledkem bývá většinou nový objev v podobě publikace v renomovaných odborných časopisech, patenty na nová diagnostika a léky, nebo jen zjištění, že to, co se předpokládalo ve studiích, se neprokázalo. „Výsledky naší práce možná nejsou vždy do očí bijící a snadno vysvětlitelné, jako je např. pomoc konkrétnímu pacientovi s nelehkým příběhem, nicméně rostoucí část veřejnosti naši činnost sleduje pozorně a snaží se také pomáhat v rámci svých možností.“

Antabus proti rakovině?

Tým nadace nedávno spolufinancoval spuštění klinické studie na hodnocení léku Antabus, který je známý jako lék na boj s alkoholismem. Vědcům z Olomouce se ovšem podařilo prokázat jeho protinádorový účinek – jakým mechanismem ničí nádorové buňky. „Jsem rád, že nadace stála při takovémto objevu a přispěla k zahájení klinického hodnocení, a to konkrétně na pokročilý metastatický karcinom prsu. Koncem minulého roku jsme také zakoupili speciální mikrotom, který pomůže vědcům s 3D modelováním nádorů v laboratorních podmínkách. Nadace se od roku 2013 zabývá prevencí vzniku karcinomu děložního čípku vyšetřením na přítomnost lidských papilomavirů ve stěrech odebraných samoodběrovým systémem, který distribuujeme. Tento projekt je založený na velmi pokrokové molekulární metodě a jedná se o genetické vyšetření.“

Výzkum rakoviny je v České republice na vysoké úrovni a hlavním cílem nadace je napomáhat zlepšování podmínek pro jeho udržení a rozvoj. S tím souvisí i plán oslovit širokou veřejnost a rozvíjet program dárcovství: „Češi jsou, co se týká charity, velmi štědrým národem. Chceme jim proto nabídnout možnost přispívat i na výzkum rakoviny a prozíravě investovat do budoucnosti své i svých blízkých. Plánujeme oslovit také obchodní společnosti a nabídnout jim, v rámci programů týkajících se společenské zodpovědnosti, příležitost podporovat své zaměstnance prostřednictvím výzkumu rakoviny,“ uzavírá Peter Vanek.

Jak můžete pomoci?

Od 1. 3. 2018 jsou v nadaci zavedeny nové metody přijímání darů. Dárci si mohou vybrat způsob, jaký jim vyhovuje – ať už platbu kartou, bankovním převodem či trvalým příkazem s možností podporovat nadaci v určité časové frekvenci, týdně nebo měsíčně. V blízké době se také chystá spuštění dárcovských DMS zpráv. Více informací najdete na www.vyzkumrakoviny.cz nebo na sociálních sítích Facebook a Twitter.

reklama