Průvodce zápisem. Díl 1.: školky

Zápisy se blíží, a tak jsme se zaměřili na vše, co byste měli s dětmi zvládnout před zápisem a nástupem do škol(k)y!

Hana Došlová

Pokud se chystáte s potomkem k zápisu do státní mateřské školy, je nejprve důležité si položit otázku, zda je vaše dítě na školku zralé. Vedle toho, že by mělo být 100% odplenkované, mělo by se umět svléknout, případně i obléknout většinu oblečení, samo se najíst, dojít si na záchod, mělo by umět říct, co potřebuje, musí být zralé fyzicky, psychicky, emočně i sociálně.

Dalším krokem je pochopitelně důkladný výběr školky. Hlavním kritériem by měla být vzdálenost a vaše finanční možnosti. U státní školky se platí školkovné maximálně pár set měsíčně, v soukromé školce za celotýdenní docházku zaplatíte více než 8000 Kč za měsíc. Na oplátku, soukromé školky nabízejí menší kolektiv, netrvají na odplenkování a sebeobsluze a navíc lákají svým zaměřením. Můžete vybírat mezi jazykovými, eko, lesními, Montessori, Waldorfskými nebo třeba tanečními školkami. Pokud zvolíte soukromou školu, a nechcete dítě v předškolním roce přehlašovat do státní či jiné akreditované školky, ptejte se po tzv. rejstříkových školkách.

Než se pro školku rozhodnete, ptejte se maminek na hřištích nebo třeba na facebookových stránkách města na individuální zkušenosti. Nevynechejte ani dny otevřených dveří a dejte na své pocity. Všímejte si otevřenosti personálu a komunikace s ředitelem i učiteli. Ptejte se na program a aktivity. Chodí děti na procházku nebo tráví čas na školkové zahradě? Je zahrada dostatečně vybavená? Výhodou je možnost podívat se na běžný chod třídy. Velmi rychle poznáte, zda jsou ve třídě děti šťastné. Určitě se zajděte podívat do více školek, ať máte srovnání.

Nyní k samotném zápisu. Konkrétní informace najdete na webu nebo na nástěnce dané školky. Vezměte si s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte. Bude třeba předvyplnit přihlášku, evidenční list a donést potvrzení o očkování od pediatra. Očkování nevyžadují jen některé alternativní mateřské školky. Zápisy probíhají po celý květen. Konkrétní termín je na rozhodnutí ředitele mateřské školy. Zda jste úspěšně prošli přijímacím řízením, se dozvíte v předem známém termínu. Hlavním kritériem přijetí do státní školky je věk dítěte a trvalé bydliště v příslušném městě nebo obvodě. Bude-li ve školce hodně volných míst, dostane se i na nejmenší.

Před nástupem do školky by mělo dítě znát své jméno. Mělo by být schopno poznat svou značku, aby vědělo, kam si může uložit své oblečení. Mělo by si poznat své oblečení a rozlišit, které si obléknout na procházku nebo do třídy. Jak už bylo řečeno, dítě by se mělo umět samo svléknout, na některých školkách nejmenším dětem s oblékáním i obouváním pomohou paní učitelky. Čtyřleté by to ale už mělo zvládnout bez pomoci. Důležité je, aby se umělo najíst samo lžící bez bryndáku a napít se z klasické skleničky. Nemělo plenky, umělo se vysmrkat, umýt si ruce a uklidit po sobě hračky.

A jak dítko připravit? Je důležité dítěti pravidelně vyprávět o tom, co bude, až školka vypukne. Od chvíle, co se půjdete do školky podívat, připomínejte mu, jak se mu tam líbilo, s čím si chtělo hrát a co tam zažilo. Před spaním si můžete prohlížet dětské knížky se školkovou tématikou, a hlavně nikdy dítě školkou nestrašte. Věty typu „Počkej, ve školce ti paní učitelka ukáže, jak se má poslouchat!“ jsou naprosto zakázané. Děti zvykejte na vaší nepřítomnost. Nechávejte je hlídat babičkami, sousedkami nebo třeba maminkami jiných dětí. Trénujte jejich samostatnost, naslouchejte dětským obavám a nástup do školky pořádně doma oslavte.

#děti #vzdělávání

reklama

Shakespearovské léto 2020 | Divadelní open-air festival | 9. - 19. srpna PEARL DESIGN
Další články