[OL]4you na

Slovanské gymnázium očima Miroslava Pospíšila

Je srdeční záležitostí architekta Miroslava Pospíšila, se kterým si v redakci pravidelně povídáme o projektech z dílny atelieru-r. Strávil tam totiž nejkrásnější studijní roky a poznal mnoho skvělých lidí...

Slovanské gymnázium očima Miroslava Pospíšila
ⓒ Lukáš Pelech

Když tedy v roce 2010 rozhodla Rada Olomouckého kraje o nutnosti nahradit nevyhovující pavilon ve dvorním traktu za historickou budovou školy novým objektem, vrhl se Miroslav Pospíšil do příprav s upřímným nadšením. Výukové prostory nacházející se právě v dřevotřískovém pavilonu (který na dvoře vydržel jako provizorium déle než 40 let!) byly totiž v přímém kontrastu s vynikajícími studijními výsledky studentů gymnázia, které je vůbec nejstarším na střední a severní Moravě. Studenti Slovanského gymnázia téměř pravidelně sbírají především v technických a přírodovědných oborech nejvýznamnější ocenění, jaká mohou talentovaní žáci do 19 let v České republice získat – Českou hlavičku. Jen za poslední dva roky získali tohle ocenění tři zdejší studenti. 

Zadáním soutěže o návrh dostavby Slovanského gymnázia bylo zajistit nejen chybějící kapacitu výukových prostor, ale i vybudovat novou, větší tělocvičnu a jídelnu s výdejnou obědů. Ze soutěže vyšel vítězně návrh právě absolventa tohoto gymnázia – architekta Pospíšila z atelieru-r, podle kterého byla posléze stavba zrealizována: „Pobyt na Slovanském gymnáziu mě velmi ovlivnil na celý život – z té doby mám mnoho přátel, se kterými se dodnes stýkám. Když jsme tedy uspěli v soutěži o návrh, udělalo mi ohromnou radost, že máme možnost přidat ke staré budově moderní objekt. Na projektu se mnou pracovala i kolegyně Daria Johanesová, která je také absolventkou tohoto gymnázia. Byla to pro nás v atelieru-r tedy doslova srdeční záležitost.“

Ačkoliv se nejedná o gymnázium sportovní, v řadách absolventů je i mnoho úspěšných sportovců a mistrů světa – vlastně s podivem, když původní tělocvična neodpovídala žádným kritériím a byla spíše komorní místností než prostorem, ve kterém by se daly provozovat sporty jako basketbal či florbal.

„Základním požadavkem předloženého řešení bylo uspokojit provozně-dispoziční požadavky uživatele. Nechtěli jsme vytvořit dostavbu, která by byla pouze provozním přívěskem původního domu. Nová a stará část naopak měly tvořit dohromady jeden provozně funkční, ale také architektonický celek. Účelem bylo, aby dostavba byla symbolem nové etapy ve vývoji gymnázia,“ popisuje Miroslav Pospíšil.

Kvalitní architektura

Ačkoli to není ještě celorepublikovým trendem, snaží se mnozí architekti vnést kvalitní architekturu nejen do privátních zakázek, ale právě i do veřejných budov a projektů. V případě Slovanského gymnázia tak mohou být současní i budoucí studenti, učitelé, ale také absolventi hrdí na to, že vystudovali právě tuto školu. Vjemy z kvalitní architektury tak umocňují zážitky ze získaného a získávaného vzdělání. Moderní architektura by měla být symbolem moderního ducha školy, symbolem kvality vzdělání, kterého zde studenti mohou dosáhnout.

Pro dostavbu použil architekt několik základních materiálů: železobeton, kov a sklo. „Železobeton je velmi praktický materiál, který umí být velmi půvabný i komplikovaný. Kromě toho, že jsme ho použili na nosné konstrukce, což není až tak výjimečné, použili jsme ho i na fasádu objektu – což tehdy až tak běžné nebylo. Do té doby byly v České republice zrealizovány dvě tři stavby s tímto typem fasády. Vizuálně vypadá beton jako kámen a časem dokonce získá patinu a kamennou texturu,“ zmiňuje architekt.

Hmota dostavby gymnázia citlivě reaguje na kompozici původní stavby a výškově nepřesahuje úroveň okapní římsy současné budovy. Charakteristickým prvkem vstupního průčelí je různoběžná plocha proskleného parteru (vůči ploše fasády) přecházející do vertikální prosklené stěny vstupní haly. Prosklená plocha navzájem spojuje klíčové prostory vstupní části a zdůrazňuje nový hlavní vstup do budovy z třídy Jiřího z Poděbrad. Prosklené průčelí vzdušné vstupní haly dokonale symbolizuje otevřenost, transparentnost a také dostupnost vzdělání. Na části prosklené plochy je nalepena speciální folie, na kterou se promítají videosekvence ze života školy. Zajímavým prvkem jsou také nepravidelné velikosti oken a obrovské hodiny na čelní straně budovy.

„Na začátku jsme dostali seznam, jaké učebny by v plánované budově měly být a jaká by měla být kapacita konkrétních prostor – jestli jsou učebny určeny pro celou třídu nebo pro dělenou výuku. Tím nejpodstatnějším byla ovšem jídelna a tělocvična,“ vysvětluje architekt. Jídelna vznikla krásná a praktická – u vchodu si mohou strávníci odložit tašky či bundy do boxů po stranách místnosti, a než vejdou do samotné jídelny, jsou napravo i nalevo umyvadla. V jídelně je vytvořen akustický podhled, takže i když se tam nachází 400 lidí, není tam hluk.

Každou stavbu samozřejmě doprovázejí kuriózní situace – tou zdejší byla mohutná lípa, která dlouhá léta stála na dvoře gymnázia a kvůli které se musela nová tělocvična zhotovit o 2,5 metrů kratší, než jsou běžné parametry např. na florbal (nicméně je dostačující pro basketbal i volejbal). Během stavby se paradoxně zjistilo, že byl strom napaden škůdcem a vlivem této zdravotní nehody ve velmi krátké době seschl a uhynul. Tělocvičně dnes tedy chybí 2,5 metru na hřiště pro florbal, kvůli stromu, který tam již není. „Příběh stromu dnes nikoho nezajímá, ale na začátku projektu téma ,strom versus tělocvična‘ to bylo jako ,být či nebýt‘,“ vypráví se smíchem Miroslav Pospíšil. To, co tělocvičně chybí do délky, to dohání výškou – má 9 metrů vysoký strop. A když architekt zvažoval, co udělat na střeše tělocvičny, napadlo ho, že by tam mohlo být ještě jedno hřiště. A tak vznikla poměrně ojedinělá „atrakce“ – hřiště na střeše.

Laboratoře i nejnovější technika

V původní budově byly učebny staré desítky let a samotný dům byl koncipován jako klasická škola. Odborné učebny jako chemie neměly tudíž žádné vzduchotechnické zařízení. V nové přístavbě proto vznikly nové odborné učebny jako chemická laboratoř, učebna fyziky, počítačová učebna, učebna biologie, učebna hudební výchovy a výtvarné výchovy. To je vlastně takový ateliér – má vyšší strop a je orientován na sever. Příjemným bonusem je také krásný pohled na dóm sv. Václava: „Zde jsme si mohli dovolit výrazné prosklení, protože od severu nehrozí velké přehřívání učebny. Existuje také teorie, že právě severní strana je ideální pro pracovny a malířské ateliéry, neboť má stabilní světlo.“

Slovanské gymnázium jde ruku v ruce s dobou, což potvrzují novinky nejen po architektonické stránce, ale i po stránce technického vybavení školy. Na stěnách u všech učeben visí tablety, na kterých si studenti mohou najít informace o probíhajícím předmětu v dané učebně. Koneckonců Miroslav Pospíšil se svým atelierem-r za tuto stavbu získal v roce 2014 čestné uznání Grand Prix Obce architektů (prestižní celostátní architektonická soutěž) v kategorii novostaveb. „Zajímavé bylo, že se tehdy jednalo skoro o jedinou stavbu, která byla financována z veřejných prostředků. Všechny ostatní oceněné stavby měly privátního investora. Myslím si, že právě stát by se měl snažit, aby finanční prostředky investoval nejen do toho, že potřebuje naplnit určité metry učeben a kanceláří, ale že zhotovené projekty mají mít i architektonickou kvalitu,“ říká Miroslav Pospíšil.

Studentská symbióza

„Zajímavou shodou náhod se stalo, že dva roky před dostavbou gymnázia jsme uspěli také v soutěži o návrh na přístavbu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, která je hned vedle. Zkomplikovalo se ale výběrové řízení na zhotovitele stavby a realizace dostavby gymnázia časově dostavbu fakulty předběhla. A tehdy se nám podařil jeden záslužný čin – mezi pozemky (jeden z toho patří univerzitě, druhý Olomouckému kraji) by správně měl zůstat z každé strany plotu 2,5 metrový prostor, na kterém se nesmí stavět – takové ,území nikoho‘,  hraniční nevyužité pásmo. Ale díky tomu, že jsme téměř ve stejnou dobu připravovali přístavbu Pedagogické fakulty, podařilo se nám domluvit, že se domy mohou srazit zády k sobě (aniž by se nějak navzájem omezovaly nebo měly nějaký negativní dopad). Tím vznikly smysluplné plochy obou dvorů – a nový prostor pro relaxaci jak jedné, tak druhé školní budovy,“ vysvětluje architekt. Samotná realizace obou projektů šla v těsném sledu za sebou a gymnázium bylo dokončeno dřív, i když se začalo s jeho výstavbou později. Asi rok poté byla dokončena Pedagogická fakulta.

Mezi oběma budovami funguje určitá symbióza – studenti z Pedagogické fakulty chodí pravidelně na praxi na gymnázium a současně gymnázium má možnost využívání fakultní auly s kapacitou asi 350 míst. Koneckonců i požární úniková cesta z jídelny vede přes pozemek fakulty.

150 let úspěchů

Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. V současné době zde studuje téměř tisíc studentů, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Od svého založení v roce 1867 se díky kvalitě poskytované výuky zařadilo mezi nejlepší gymnázia v naší vlasti. Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově na třídě Jiřího z Poděbrad 13 je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první tři ročníky osmiletého studia. V obou budovách naleznete nejen moderně vybavené učebny, ale i dvě knihovny jak s českými, tak i francouzskými tituly, dále tři učebny výpočetní techniky, laboratoře pro výuku chemie, fyziky, biologie a také tělocvičny a sportovní hřiště. V letošním roce slaví škola své 150. výročí: „V červnu tohoto roku již proběhlo nádherné divadelní představení Maryša a Naši furianti v Moravském divadle, kde hráli studenti z našeho studentského divadla Slovanský tyátr. Další akce proběhne ve čtvrtek 12. října 2017 – vernisáž k výstavě 150. výročí Slovanského gymnázia Olomouc spojená s recitálem našeho absolventa Richarda Pachmana. Slavnostní koncert duchovní hudby se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 19.00 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci. Těšit se můžete na pěvecký sbor Slovanského gymnázia a další koncertní umělce – absolventy Slovanského gymnázia. Den nato, v sobotu 21. října 2017 se bude konat Den otevřených dveří gymnázia – od 9.00 do 14.00 hodin můžete nahlédnout do obou školních budov, na třídě Jiřího z Poděbrad 13 (zde bude 21. října 2017 v 10.00 hodin komentovaná prohlídka s architektem Pospíšilem) i na Pasteurově 19. Vyvrcholením oslav bude Společenský večer a setkání absolventů ten stejný den, 21. října 2017, od 17.00 hodin v pavilonu A na Výstavišti Flóra – předpokládáme, že se do Olomouce sjedou absolventi mnoha generací,“ prozrazuje ředitel gymnázia Radim Slouka.

Na závěr našeho povídání nás zajímalo, jak gymnazisté vnímali proměnu své školy: „Tento efekt se dá přirovnat k tomu, když si rodina koupí nový dům. Najednou se všichni cítí lépe a mají větší sebevědomí. Školu to neskutečně nakoplo a studenti změnu přijali velmi pozitivně. Dnes už v novém fungujeme čtvrtým rokem a nikde není nic poškozené. Ukázalo se, že prostředí kultivuje!“

Slovanské gymnázium

Slovanské gymnázium v Olomouci je nejstarším gymnáziem na střední a severní Moravě. Jeho původní budova se nachází v Kosinově ulici – dnes v tomto objektu sídlí Střední škola technická a obchodní. V současné době studuje na Slovanském gymnáziu téměř tisíc studentů, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Od svého založení v roce 1867 se díky kvalitě poskytované výuky zařadilo mezi nejlepší gymnázia v naší vlasti. Více info na www.sgo.cz

reklama