[OL]4you na

Startují Dny evropského dědictví. Nabídnou také desítky otevřených památek

Dny evropského dědictví potrvají od 6. do 12. září a lákají na velice bohatý program. Vybírat můžete z koncertů, výstav, komentovaných prohlídek města či téměř sedmdesátky zpřístupněných památek. Ty budou veřejnosti otevřeny zejména o víkendu 11. a 12. září.

Koncerty v letním kině, tematické komentované prohlídky a procházky městem nebo Street Art Festival, divadelní představení pro děti i dospělé, akce Oživ centrum, Ekologické dny Olomouc, historické odpoledne věnované Přemyslovcům, pieta za oběti covidu... Dny evropského dědictví nabídnou vskutku bohatý program, v němž si vybere snad každý. Kompletní program naleznete na webu.

Otevřené památky
"Letos zpřístupňujeme téměř sedmdesát olomouckých památek, institucí a zajímavých objektů, které běžně bývají návštěvníkům uzavřeny, nebo, pokud bývají přístupné, nenabízejí tak zajímavý doprovodný program jako teď v rámci Dnů evropského dědictví. Vyzdvihnout bych určitě chtěl Jihoslovanské mauzoleum, které od rekonstrukce otvíráme návštěvníkům teprve podruhé, kostel Panny Marie Pomocné na Nové ulici, který dokonce budou moci lidé navštívit úplně poprvé, nebo velmi zajímavé místo Parní čerpací stanice ve Chválkovicích, která skrývá unikátní parní stroj," zve vedoucí oddělení kultury olomouckého magistrátu Radim Schubert. Za návštěvu bude dle jeho slov určitě stát i noční palmový skleník ve Smetanových sadech nebo radniční věž, která nabízí překrásné pohledy na město, obzvláště po setmění.

Arboretum Bílá Lhota | sobota 8:00–18:00 | 11:00 a 14:00 komentované prohlídky | výstava Hany Čermákové ve vstupní hale | nahlédnutí do nově vznikající zemědělské expozice VMO | vstupné: zvýhodněné 30 Kč

Art Rubikon | sobota 8:00–19:00 | výstava: Eva Mansfeldová – Obrazy

Arcibiskupský palác | sobota a neděle 10:00–18:00 | základní okruh – komentované prohlídky reprezentativních sálů s průvodcem, vstup volný, omezená kapacita skupiny, nutná rezervace místa a času prohlídky na webu paláce www.arcibiskupskypalac.cz | galerie – výstava K oslavě a potěše_Umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů (vstupné: základní 120 Kč snížené 80 Kč (senioři, děti)

Bazilika navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku | sobota 10:00–18:00, neděle 13:00–18:00 | zpřístupnění baziliky | mimo dobu konání bohoslužeb – sobota 10:00–11:00, 12:00–13:00, neděle 15:00–16:00 | výstava k Jubilejnímu roku 900 let řádu premonstrátů

Čistička odpadních vod | sobota 8:00 a 12:00 | komentované prohlídky čističky na Nových Sadech

Divadlo Tramtarie| sobota 13:00 | komentovaná prohlídka s ředitelkou Petrou Němečkovou

Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákov | 8.–19. září | Ekologické dny Olomouc 2021 | besedy a debatní večery | koncerty | výstavy | vycházky a výlety

Dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie | sobota 8:00–17:00, neděle 12:00–17:00 | zpřístupnění kostela v ulici Slovenská 14

Dopravní podnik města Olomouce | čtvrtek 9. září 15:00 a 16:00 | komentované prohlídky vozovny depa tramvají v Koželužské ulici a historické tramvajové soupravy – motorového vozu č. 223 a vlečného vozu č. 99 | nutná registrace v Informačním centru | ve skupině max. 30 osob

Fort XIII. Nová ulice | sobota 10:00–18:00 | prohlídky Fortu, muzea Lagerfort XIII. a vystavené vojenské techniky

Fort Křelov | sobota 11:00–21:00, neděle 11:00–18:00 | komentované prohlídky | dobrovolné vstupné

Freskový sál Komenium | sobota 10:00–15:00 | zpřístupnění zrestaurovaného slavnostního freskového sálu | komentované prohlídky v každou celou hodinu | poslední ve 14:00

Galerie Anděl | sobota 9:00–12:00 | společná výstava umělců z okruhu galerie | neděle 16:00 a 18:30_Na kus řeči s Janem Čenským (rezervace nutná!)

Galerie Atelier Kateřiny Dostálové | sobota 10:00–12:00 | derniéra výstavy Štěpána Mareše & křest knihy | autogramiáda knihy Jany Zwyrtek Hamplové

Galerie Labyrint | sobota 9:00–12:00 a 17:00–19:00 | výstava: Sergej Kulina – Obrazy s příběhem

Galerie města Olomouce | sobota 9:00–15:00 | výstava: Graphic fascinations. Graphics from Krakow_představí se 14 grafiků z partnerského města Krakova

Galerie Mona Lisa | sobota 9:30–12:00 | výstava: Japonsko v detailech – výstava navazující na stejnojmennou publikaci manželů Cihlářových

Galerie PAF | sobota a neděle 8:00–22:00 | výstavní prostor v ulici Ztracená 6 | výstava: Jan Pfeiffer – Portál

Galerie Rubikon | sobota 9:00–15:00 | výstava: Salon babího léta

Galerie Skácelík | sobota 10:00–12:00 | společná výstava autorů z okruhu galerie

Galerie XY | pondělí–neděle 9:00–19:00 | pátek 18:00_komentovaná prohlídka výstavy Escape Dystopia a hudební vystoupení | výstava: Escape Dystopia_Polina Davydenko, Michal Mitro, Total Refusal, Eva Ursprung – kolektivní výstava českých a rakouských umělců kurátorky Monika Beková, Iris Kasper

Hotelový dům | sobota 9:00–15:00 | zpřístupněná střecha

Husův sbor | sobota 9:00–16:00, neděle 13:00–16:00 | kostel a kolumbárium | výstava fotografií: Marek Trizuljak – Krajiny jitra

Jihoslovanské mauzoleum | sobota 11:00–15:00 | zpřístupnění kaple mauzolea | komentované prohlídky o historii

Kaple sv. Jana Nepomuckého | sobota 11:00–12:00 | komentovaná prohlídka kaple na Mrštíkově náměstí

Kaple sv. Jana Sarkandra | sobota 10:00–16:00, neděle 10:00–14:00

Katedrála sv. Václava | neděle 11:00–13:00 a 14:00–18:00 | zpřístupněná katedrála a krypta | výstava: Jan Pamuła – Světelné objekty expozice umístěna v kryptě katedrály | vstupné na výstavu v kryptě: doporučený příspěvek 50 Kč/osoba, 150 Kč/rodina – 2 dospělí + všechny děti 6-18 let

Kino Metropol | sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 | komentované prohlídky kina_zdarma nutná rezervace www.kinometropol.cz | filmové projekce se zvýhodněným vstupným

Knihovna města Olomouce | sobota 8:00–16:00 | budova bývalého okresního hejtmanství | soutěže | výstava Hany Münsterové a Josefa Masničáka | Letní čítárna u kašny

Knihovna města Olomouce – Letní čítárna u kašny | pátek 12:00–17:00 a sobota 10:00–17:00 | možnost začíst se do knihy v čítárně na náměstí Republiky, resp. si nějakou knihu odnést

Knihovna města Olomouce – Pobočka Brněnská | sobota 10:00–16:00 | komentovaná prohlídka kubistické vily Františky Lipčíkové (Hrubanova vila) | výstava: Iveta Skřivánková – Obrazy a minerály

Korunní pevnůstka | neděle 9:00–18:00 | nový amfiteátr, pevnostní valy, Barokní prachárna, Pevnost Poznání

Kostel Českobratrské církve evangelické | sobota 9:00–17:00, neděle 12:00–16:00 | zpřístpnění kostela | reprodukovaná hudba | vstupné dobrovolné

Kostel Panny Marie Pomocné | pátek 19:00, neděle 8:30–10:00 | zpřístupnění kostela na Nové Ulici, I.P.Pavlova | pátek 19:00_Stupkovo kvarteto a hosté_hudební slavnost barokní a klasické hudby | vstupné dobrovolné | neděle 8:30–10:00_růženec a mše svatá

Kostel Panny Marie Sněžné | sobota a neděle 10:00–16:00 | výstava: Všechny barvy naděje aneb Jak Haiti (ne) přichází o školáky_výstava fotografií Jiřího Pasze

Kostel sv. Cyrila a Metoděje | sobota a neděle 14:00–17:00 | zpřístupněna kostela v Hejčíně | věž není z technických důvodů zpřístupněna | vstupné: dobrovolný příspěvek na opravu kostela

Kostel sv. Kateřiny | sobota 10:00–12:00 a 14:00–17:00 | zpřístupněna kostela v Kateřinské ulici

Kostel sv. Michala | sobota 10:00–16:00, neděle 13:00–17:00 | kaple sv. Alexeje, křížová chodba, rajský dvůr, sklepení, gotická věž se zvony

Kostel sv. Mořice | sobota 9:00–18:00 a neděle 10:00–18:00 | zpřístupnění kostela a nově zrekonstruované vyhlídkové věže

Kryt civilní obrany | pátek 18:00–22:00 | sobota a neděle 10:00–16:00 | zpřístupnění krytu v Bezručových sadech | komentované prohlídky krytu

Lomená galerie | sobota a neděle 00:00–24:00 | streetart galerie v Denisově ulici, průchod vedle Lapidária VMO | výstava: David Strauzz – be in love

Městská kasárna | sobota 10:00–12:00 | zpřístupnění nádvoří kasárny | vstup z ulice U Stadionu

Molitorova knihovna | sobota 10:00–18:00, neděle 10:00–15:00 | zpřístupnění kulturního centra Molitorova knihovna, Kosinova 7 | výstava Aulegk – Wittner: Zrcadlové osudy, zmapovali jsme osudy dvou zapomenutých olomouckých stavitelů, kteří navždy proměnili tvář Olomouce i celé Moravy | sobota 15:00_komentovaná prohlídka výstavy | neděle 15:00_Cyklovyjížďka po stopách olomouckých stavitelů Aulegka a Wittnera

Moravské divadlo Olomouc | sobota 9:00–14:00 | prohlídky divadla | vstupné 20 Kč_omezený počet, nutné časové vstupenky

Muzeum umění Olomouc | sobota a neděle 10:00–18:00 | sobota 14:00–18:00 Pro(luk)art | STAVBA | recyklační tvoření pro rodiny s dětmi: výtvarné dílny | výstavy: Trienále současné středoevropské kultury UNIVERSUM, Jan Pamuła: Světelné objekty, Stálá expozice moderního výtvarného umění Století relativity

Muzeum olomoucké pevnosti – Barokní prachárna | neděle 9:00–17:00 | expozice v objektu prachárny, sádrový model Olomouce jako pevnosti z poloviny 18. století | zvýhodněné vstupné

Oranžerie | 9.–11. září | 9:00–11:00, 16:00–19:00 | výstava Nejkrásnější strom v Evropě | vstup zdarma

Palmový skleník | sobota 19:30, 20:30, 21:30 | komentované prohlídky exotických rostlin v unikátní noční atmosféře | omezená kapacita, online předprodej vstupenek na www.flora-ol.cz | vstupné 60 Kč, děti do 6 let zdarma

Parní čerpací stanice Chválkovice | sobota 8:00 a 12:00 | komentované prohlídky čerpací stanice

Pöttingeum | sobota 9:00–16:00, neděle 9:00–12:00 | prohlídka kaple a reprezentativních prostor Střední zdravotnické školy a Vyšší odborná školy zdravotnické Emanuela Pöttinga

Radnice | sobota 10:00–16:00 | otevření reprezentativních prostor radnice: věž, kaple sv. Jeronýma, obřadní síň, zasedací místnost a kancelář primátora | expozice o historii města, radnice, orloje, Expozice představitelů městské samosprávy od poloviny 19. st. do současnosti, historické letecké snímky Olomouce | 10:00, 11:00, 13:00, 14:00_Setkání s Charlesem Wildou – komentované prohlídky fresek v obřadní síni

Radniční věž | pátek 22:00–24:00 | noční výstup na radniční věž

Rocková Galerie – Metal s tebou | sobota 10:00–20:00, neděle 15:00–19:00 | komentovaná výstava dobových plakátů, koncert Hudebního Institutu Olomouc | vstupné dobrovolné

Sloup Nejsvětější Trojice | sobota a neděle 10:00–16:00 | otevření kaple památky UNESCO

Smarthotel Nezvalova Archa | neděle 14:00 | komentovaná prohlídka hotelu – odhalení příběhu Nezvalovy Archy s uměním Jiřího Davida

Svatokopecké muzeum | sobota a neděle 10:00–17:00 | zpřístupnění muzea | vstupné snížené 40 Kč

Telegraph | sobota a neděle 10:00–18:00 | sobota 16:00_Telegraph Open House: Komentovaná prohlídka s architekty | výstava: SIGNÁL II

UP – Lékařská fakulta | sobota a neděle 10:00–18:00 | promítání prezentace o historii LF UP a jejích budov |; výstava malíře MgA. Milana Kubeše ve foyer

UP – Parkánové zahrady | sobota a neděle 9:00–18:00 | vchod Svatojakubskou uličkou z ul. Křížkovského nebo z Bezručových sadů schodištěm

UP – Pevnost poznání | neděle 9:00–13:30 | interaktivní muzeum vědy | expozice Do historie! zdarma, jinde běžné vstupné

UP – Knihovna Univerzity Palackého – Zbrojnice | sobota a neděle 9:00–16:00 | výstavy: Reformátorka Marie Terezie, Architektura českých knihoven | výstava starých tisků a nejzajímavějších knih z fondu

UP – Umělecké centrum | neděle 10:00–16:00 | 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00_komentované prohlídky bývalého Jezuitského konviktu každou celou hodinu, v rámci nichž budou návštěvníci provedeni celou budovou a jejími krásami včetně nahlédnutí do Filmového, Divadelního a Komorního sálu a vstupu na Židovskou bránu | 10:00–15:30_průběžné komentované prohlídky kaple Božího Těla | animační program u Caroliny UC UP pro malé i velké_barokní vystřihovánky, puzzle s fotografiemi kaple Božího Těla, skládačka barokních obrazů | vstupné: dobrovolné

Vědecká knihovna v Olomouci – depozitář v Hejčíně | sobota a neděle 9:00–16:00 | prohlídky skladů, knihařské a restaurátorské dílny, možnost vidět „v akci“ skenovacího robota na digitalizační jednotce | ukázka z historických fondů VKOL, knih v minulosti zakázaných kvůli jejich mravně závadnému obsahu. | adresa: Tomkova 44, Olomouc-Hejčín.

Vila Primavesi | pátek 14:00, 15:00, 16:00 a sobota 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 | komentované prohlídky | zvíhodněné vstupné 50 Kč

Vitrína Deniska | sobota a neděle 00:00–24:00 | výstavní prostor v ulici Denisova 5 | výstava: Televize Estráda, kurátorka Nela Klajbanová

Vlastivědné muzeum v Olomouci | sobota a neděle 9:00–18:00 | stálé expozice: Olomouc – patnáct století města, Příroda Olomouckého kraje, Od kolébky do hrobu, Obr Drásal, Galerie osobností Olomouckého kraje, Příběh kamene

Židovská obec | neděle 10:00–17:00 | komentované prohlídky společenských prostor obce v ulici Komenského 7 | pečení chaly | 11:00_přednáška | 15:00_koncert

reklama