[OL]4you na

Jak přežít business a práci ve zdraví?

„Co je to zdraví?“ touto otázkou uvedl MUDr. Jan Vojáček populární workshop pro manažery, ajťáky a další zátěžové profese na téma prevence a léčby únavových, stresových a imunitních diagnóz a zvyšování pracovní výkonnosti díky nejnovějším metodám funkční a lifestylové medicíny.

Jak přežít business a práci ve zdraví?

Co je to zdraví?

Workshop se uskutečnil na konci června 2018 v Olomouci a kromě nejslavnějšího českého popularizátora tzv. funkční medicíny, MUDr. Jana Vojáčka, jste mohli slyšet také MUDr. Petra Neorala, Ph.D., (vedoucího lékaře a spolumajitele privátní kliniky sportovní a lifestylové medicíny Neo Sport Clinic, který je také významným českým ortopedem s letitými zkušenostmi v zátěžových podmínkách vrcholového sportu) a Pavla Sedláčka (spolumajitele Neo Sport Clinic a majitele digitální agentury Esmedia).

„Za hledáním úspěchů a slávy v životě se může skrývat hledání pocitu štěstí a spokojenosti. Tyto pocity ale nelze naplnit, pokud nejsme zdraví. Co to ale zdraví je?“ ptal se účastníků  MUDr. Jan Vojáček, autor mnoha článků a vystoupení o možných příčinách vzniku chronických onemocnění, o životě a o tom, jak docílit a udržet zdraví. „Mohlo by se jevit, že zdraví znamená stav, kdy nejsme nemocní – tedy absenci nemoci. Tak to ale z jiného úhlu pohledu být nemusí...“ Definice zdraví dle WHO (Světové zdravotnické organizace) je stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody. Tedy víc než jen stav bez nemoci. Ale jak docílit tohoto opravdového stavu zdraví? 70-95% lidí tuto definici zdraví nesplňuje – čímž čelíme epidemii chronických civilizačních onemocnění. Ale proč tomu tak je? „Je potřeba se podívat na to, jak žijeme dnes, v jakých podmínkách a co na náš organismus a zdraví působí. Tyto faktory se dají hledat v těchto oblastech: genetika, prostředí, životní styl, psyché a sociální prostředí, ve kterém se daný člověk nachází,“ vysvětluje Jan Vojáček.

Prevence

Nejlepší léčbou byla, je a bude vždy prevence. Tedy převzetí zodpovědnosti za svoje zdraví a ruku v ruce s kvalitním vedením a informacemi měnit návyky, které mohou zdraví tvořit, nebo ho zničit. „Změna návyků a péče o sebe je zcela klíčovým procesem pro navrácení a udržení zdraví. Množství nástrojů a odborníků, kteří pracují na bázi osobního přístupu za změnami životního stylu, je dnes velké. Patří mezi ně lékaři, kteří vnímají tento širší kontext zdraví, kvalitně vyškolení a vzdělaní výživoví poradci, fyzioterapeuté, psychologové, psychosomatici, koučové a další,“ vyjmenovává lékař.

Zdraví jednotlivce i celé firmy

Správným krokem je, když člověk začne uvažovat o svém zdraví – případně o zdraví svých zaměstnanců. Každá profese totiž trpí při dlouhodobější činnosti na jiné specifické obtíže. Ty nejdříve pracovníka subjektivně obtěžují, pak snižují jeho výkonnost a nakonec ho mohou úplně z činnosti vyřadit. Zvláštní skupinou jsou pak lidé, kteří optimalizací svého zdravotního stavu mohou svou pracovní výkonnost (a tedy i výdělek) zvyšovat (a to vůbec nemusí být jen profesionální sportovci).

Neo Sport Clinic jako specializované zdravotnické zařízení proto přichází s osvětou, jak se ke svému tělu chovat a nabízí řadu moderních postupů a terapií, jak řešit nejen otázku prevence potíží, ale i léčbu nemocí z povolání a případně i zmíněné zvyšování výkonnosti. Zajímavý ekonomický aspekt může přinášet obzvláště firmám: ušetří tak výdaje za nemoci a pracovní úrazy (které aktuálně stojí české firmy přes 20 miliard Kč ročně) a veškerá péče nabízená Neo Sport Clinic je v rámci těchto firemních programů daňově odečitatelná.

Neo Sport Clinic

Pavel Sedláček a Petr Neoral (zleva), zakladatelé a spolumajitelé kliniky Neo Sport Clinic, která mimo péči o rekreační a vrcholové sportovce nabízí i podpůrné a preventivní programy pro manažerské a jiné zátěžové profese. Díky těmto programům můžete ve vaší firmě minimalizovat zdravotní absence, předcházet stresovým stavům, zvyšovat psychické i fyzické odolnosti svých zaměstnanců a v neposlední řadě hlavně posilovat loajalitu klíčových lidí v týmu. Více informací o těchto programech najdete na www.neosportclinic.cz

 

reklama