Tři králové v Olomouci

To, že Tři králové obcházejí 6. ledna domy a přejí krásný nový rok, víme asi všichni. Ale tušíte, co se za touto tradicí skrývá? Koho letos potkáte v ulicích v tříkrálovém kostýmu? Čtěte dál...

Hana Došlová

Skutečný konec křesťanských Vánoc připadá na 6. ledna. V tento den se v ulicích vyrojí trojice korunovaných děti oděných do bílých košil. Jeden z trojice má vždy tváře umouněné od sazí, což odkazuje na tmavou barvu pleti. Zazvoní-li u vašich dveří za zpěvu koledy "My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám…", symbolicky požehnávají vašemu domu. Jako důkaz své návštěvy zanechají nad vchodovými dveřmi značku (K † M † B † a příslušný rok) napsanou svěcenou křídou. V dnešní době se do ulic vydávají většinou jen zástupci charitativních organizací a vybírají peníze na potřebné celého světa. Nejznámější je Tříkrálová sbírka.

Všechno z toho má souvislost s křesťanstvím. 6. ledna, dvanáct dní po narození Ježíška, dorazili do Jeruzaléma mudrcové z Východu. Ptali se po nově narozeném židovském králi, jemuž chtěli vzdát hold a předat vzácné dary – zlato, myrhu a kadidlo. Král Herodes je poslal do Betléma. Tam se mudrcům zjevila betlémská hvězda, která je dovedla přímo do stáje k Ježíškovi. V noci se jim zjevil varovný sen, aby se při své zpáteční cestě vyhli městu Jeruzalému. Varovný sen se zjevil i Josefovi. Ten mu radil, ať odvede svou rodinu do Egypta. Herodese rozzlobilo, že se mudrci do Jeruzaléma nevrátili s informací, kde se Ježíšek nachází. Ze strachu o moc nechal v Betlémě a širém okolí usmrtit všechny chlapce do dvou let. Až po smrti krále Herodese, se mohl Josef s rodinou vrátit do izraelské země.

Pojmenování králů Kašpar, Melichar a Baltazar přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se jména nevyskytují. Ač může vypadat, že K+M+B jsou první písmena jmen tří králů, je to omyl. KMB – přesněji CMB ve skutečnosti znamená Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná po celý rok (proto se za písmena píše letopočet). Křížky mezi písmeny jsou opravdové kříže na znamení Svaté trojice – Otce, Syna a Duch svatého. Ani to ale nevychází ze staré tradice.

Tři králové v Olomouci

Trojici koledníků můžete spatřit zítra v ulicích historické části města. Do tříkrálového kostýmu se obleče primátor města Olomouc Miroslav Žbánek, olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík a ředitel Charity Olomouc Petr Prinz. Vydají se na koních od katedrály sv. Václava přes centrum města. Cestou zavítají na významné olomoucké instituce. Na začátku svého putování se pokloní narozenému králi v jeslích společně s koledníky z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) v katedrále svatého Václava. Poté vyrazí v doprovodu muzikantů z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci (KEA) na koledu po městských institucích. Druhý trojlístek králů z ACHO vyrazí prosit za potřebné po krajských institucích.

Podle primátora Miroslava Žbánka, skutečnost, že Tříkrálová sbírka vzešla právě z Olomouce, dokazuje, jak významné postavení sbírce náleží. „Dlouhodobě spolupracujeme s Charitou, věnujeme se řadě společných projektů. Když se na mě obrátili pracovníci z Charity, abych se jako koledník zapojil do Tříkrálové sbírky, tak jsem na to kývnul. Tak jako kývnu na každý dobrý nápad.“  Koledy letos zazní nově i v Moravském divadle Olomouc a Knihovně města Olomouce.

Do ulic se vydá také kolem 1 500 malých i velkých dobrovolných koledníků, aby přinesli radostnou zvěst o narození Krista a zároveň prosili za ty, kteří si nemohou sami pomoci. Příspěvky se budou sbírat do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity, vedoucí tříkrálové skupinky se vždy prokáže platnou průkazkou. Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i dalšími způsoby, například odesláním darovací SMS zprávy DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Přispět můžete i na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Tříkrálová koleda 2020 po olomouckých institucích

8:30 – společná modlitba koledníků CHOL a ACHO v katedrále sv. Václava
9:00 – Rektorát - UP Olomouc
9:30 – CMTF UP
10:00 – MŠ Ovečka (setkání s dětmi venku)
10:30 – Moravské divadlo Olomouc
11:00 – radnice - SMOL
11:45 – Knihovna města Olomouce
12:00 – Arcibiskupství olomoucké
12:15 – Kurie

#Tři králové

reklama

Shakespearovské léto 2020 | Divadelní open-air festival | 9. - 19. srpna PEARL DESIGN
Další články