[OL]4you na

Když je pomoc vzájemně obohacující... Organizace Zet-My nabízí odlehčovací službu i homesharing

Všichni jsme součástí společnosti, ať jsme, jací jsme. Přestože někteří z nás potřebují pro běžný život větší podporu než druzí, náleží jim stejné místo na světě jako nám. Přesně to je hlavní myšlenkou olomoucké organizace Zet-My, která se zaměřuje na pomoc osobám se zdravotním postižením a jejich pečujícím. Na pomoc vyjít z pomyslné tmy a žít plnohodnotný život, a to prostřednictvím terénní i ambulantní odlehčovací služby a takzvaného homesharingu.

Když je pomoc vzájemně obohacující... Organizace Zet-My nabízí odlehčovací službu i homesharing

KDO JSOU ZET-MY
Spolek Zet-My byl založen v lednu roku 2020 lidmi z řad sociálních pracovníků a speciálních pedagogů se záměrem smysluplně doplnit síť olomouckých sociálních služeb a umožnit klientům individuální přístup a zohlednit jejich specifické potřeby. Účelem organizace je zkvalitnění života pečujících osob a zároveň podpora osob se zdravotním postižením. Vizí je, aby díky propojenému systému podpory i lidé s těžkým zdravotním postižením žili ve vlastním přirozeném prostředí. 

Přestože olomoucká organizace Zet-My funguje teprve dva roky, za dobu své existence si získala řadu podporovatelů, ale především klientů, kteří vyhledávají její služby, ať už se jedná o homesharing, nebo o odlehčovací sociální službu.

"Stojíme o inkluzi lidí s těžkým kombinovaným, mentálním postižením ve společnosti. Naším nepřítelem je stigmatizace těchto lidí. Nejvíce nás vyhledávají rodiny s dětmi a dospívajícími s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra, pro které není dostatek služeb s individuální podporou," prozrazuje za spolek Lubica Omastová

JAKOU POMOC ORGANIZACE NABÍZÍ
V první řadě se jedná o odlehčovací službu, díky níž je osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, umožněn odpočinek tím, že ji asistent zastoupí po určitou dobu v péči. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb, zpravidla v místě pobytu klienta nebo v místech, která odpovídají jeho denním zvyklostem, režimu a rituálům. Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám s kombinovaným, mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra odpovídající potřeby vedoucí k zabezpečení jejich života. Cílem je zkvalitnit život pečujících osob a poskytnout jim prostor k odpočinku, regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí. O službu může požádat rodič pro dítě od 4 let, dospělý člověk, o něhož někdo pečuje doma, či jeho opatrovník. 

Od června roku 2021 je odlehčovací sociální služba efektivně kombinována s takzvaným homesharingem. Jedná se o sdílenou péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením, kdy si hostitel bere dítě či osobu s postižením k sobě domů a tím pomáhá odlehčit pečující rodině od náročné a často nepřetržité péče. Proškolený hostitel (rodina či jednotlivec) si bere dítě či dospělého pravidelně do péče na domluvenou dobu. Společně si užijí obohacující chvíle, navazují kontakty, zatímco jeho rodina si může vydechnout, vyřídit si běžné záležitosti, anebo se věnovat ostatním dětem či nabrat nové síly. Děti či dospělí se zdravotním postižením získají nové vztahy, zkušenosti a další možnosti trávení času. Hostitelům homesharing přináší radost a dobrý pocit, ale také nový pohled na svět.

"Projekt homesharing vnímáme jako novou příležitost podpory rodin pečujících o děti či dospělé s postižením. Díky homesharingu mají pečující osoby trochu času na své potřeby a hostitelé získají smysluplně využitý čas. Pro děti či dospělé s postižením je to možnost potkat nové kamarády a zažít nové situace," vyjmenovává koordinátorka projektu Naděžda Škrabalová.

Do homesharingu se zapojila i rodina Zogatových. Přestože mají sami dvě děti, tři hodiny v týdnu hlídají Maxe, který má poruchu autistického spektra, a jeho sestru Julii. "Poprvé jsme si k sobě vzali jen Maxíka, ale zjistili jsme, že když jsou s Julinkou spolu, je to lepší, protože spolu tvoří sehraný tým," říká Maxova hostitelka Zuzana Zogatová. Jednou týdně vyzvedávají Maxe a Julii ze školy a společně i s vlastními dětmi tráví čas většinou na hřišti nebo u nich doma. Přestože by se mohlo zdát, že tři hodiny jsou zanedbatelné, v životě rodin, kde pečují o osoby se zdravotním postižením, má čas úplně jinou cenu. "Znamená to pro mě velkou úlevu, protože si můžu vyřídit aspoň to nejnutnější, nemluvě o možnosti odpočinku," říká Maxova maminka Michaela Dvořáková.

FOTO: archiv Zet-My

JAK SE PŘIPOJIT K PROJEKTU HOMESHARINGU
Hostitel prochází pečlivou přípravou, po níž následuje několik společných schůzek za podpory průvodce organizace Zet-My a ve chvíli, kdy se cítí všechny strany bez obav a vytratí se počáteční nervozita, může se dítě či dospělý se svým novým kamarádem vydat za nevšedními zážitky. 

Přidat se ke skvělé partě hostitelů znamená pomáhat osobám se zdravotním postižením objevovat svět a pečujícím dopřát čas na nákup, návštěvu lékaře nebo na prostý odpočinek. Je potřeba jen trocha volného času a ochota někomu pomoci.

V případě, že byste se hostitelem chtěli stát i vy, neváhejte se obrátit na homesharing.olomouc@seznam.cz. Více o projektu se dozvíte na www.zet-my.cz.

My všichni jsme součástí stejné společnosti - a to i přesto, že někteří z nás potřebují pro běžný život o kousek větší podporu. Pojďme ji nabídnout, když můžeme...

ÚVODNÍ FOTO: Unsplash

reklama